Latviski
Search

Sitemap
About Rezeknes Augstskola RHEI statistics

Studējošo skaits, kuri ir ieguvuši akadēmisko, profesionālo vai zinātnisko grādu vai profesionālo kvalifikāciju 2004./2005. akadēmiskajā gadā Rēzeknes Augstskolā

Studiju programmas nosaukums Grādu un kvalifikāciju ieguvušo personu skaits To skaitā
par budžeta līdzekļiem par studiju maksu
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas:
"Pedagoģija" 40 - 40
"Vadības zinātne" 49 20 29
"Filoloģija" 23 14 9
"Vēsture" 12 7 5
Profesionālās bakalaura studiju programmas:
"Vides inženieris" 40 40 -
Profesionālās pamatstudiju programmas:
"Sākumskolas skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam pamatskolā" 51 22 29
"Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs" 23 23 -
"Latviešu valodas un literatūras skolotājs" 2 - 2
"Jurists" 37 15 22
"Inženieris programmētājs" 16 13 3
"Ekonomika" 285 80 205
"Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā" 52 25 27
"Sociālais pedagogs" 32 12 20
"Speciālās izglītības skolotājs" 5 - 5
Pamatstudijās kopā 667 271 396
Akadēmiskās maģistra studiju programmas:
"Vadības zinātne" 51 3 48
"Pedagoģija" 25 2 23
Augstākā līmeņa profesionālās studiju programmas:
"Sociālo zinību skolotājs" 9 - 9
"Speciālās izglītības skolotājs" 1 - 1
"Skolotājs logopēds" 1 - 1
"Vēstures un kultūras vēstures skolotājs" 5 - 5
Augstākā līmeņa studijās kopā 92 5 87
Augstskolā kopā 759 276 483

Studējošo skaits, kuri 2003./2004. akadēmiskajā gadā ir ieguvuši akadēmisko, profesionālo vai zinātnisko grādu vai profesionālo kvalifikāciju Rēzeknes Augstskolā


Studiju programmas nosaukums par budžeta līdzekļiem Grādu un kvalifikāciju
ieguvušo personu
skaits par studiju maksu
To skaitā
par budžeta līdzekļiem par studiju maksu
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas:
"Pedagoģija" 33 2 31
"Vadības zinātne" 30 14 16
"Filoloģija" 18 14 4
"Vēsture" 24 9 15
Profesionālās bakalaura studiju programmas:
"Vides inženieris" 23 7 16
Profesionālās pamatstudiju programmas:
"Sākumskolas skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam pamatskolā" 50 16 34
"Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs" 21 21 -
"Latviešu valodas un literatūras skolotājs" 11 - 11
"Jurists" 33 17 16
"Inženieris programmētājs" 23 17 6
"Ekonomika" 206 64 142
"Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā" 44 23 21
"Sociālais pedagogs" 11 11 -
Pamatstudijās kopā 527 215 312
Akadēmiskās maģistra studiju programmas:
"Vadības zinātne" 48 1 47
"Pedagoģija" 24 2 22
Augstākā līmeņa profesionālās studiju programmas:
"Sociālo zinību skolotājs" 10 - 10
"Mājturības, mājsaimniecības skolotājs" 15 - 15
"Speciālās izglītības skolotājs" 14 - 14
"Skolotājs logopēds" 20 - 20
"Vēstures un kultūras vēstures skolotājs" 23 - 23
Augstākā līmeņa studijās kopā 154 3 151
Augstskolā kopā 681 218 463


Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv
RA prezentācija

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv