Latviski
Search

Sitemap
Studies Tuition fee
Tuition fee

2006./2007. akadēmiskajā gadā Rēzeknes Augstskolā

Noklausoties RA galvenās speciālistes-plānotājas Jeļenas Zamjatinas ziņojumu un pamatojoties uz RA Mācību padomes 17.03.2006. lēmumu (protokols Nr.6), RA Senāts NOLĒMA:

Apstiprināt 2006./2007.st.gadā 1.kursiem šādu studiju maksu:

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Jurists”:
  • pilna laika studijas 4,5 gadi – 500,- Ls (1 kp – 12.50 Ls)
  • nepilna laika studijas 5 gadi - 450,- Ls (1 kp – 12.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Vēstures un kultūras vēstures skolotājs”:
  • pilna laika studijas 1,5 gadi – 490,- Ls (1 kp – 12.25 Ls)
  • nepilna laika studijas 2 gadi - 340,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Sociālo zinību skolotājs”:
  • nepilna laika studijas 2 gadi - 340,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”:
  • pilna laika studijas 4 gadi – 490,- Ls (1 kp – 12.25 Ls)
  • nepilna laika studijas 4,5 gadi - 340,- Ls (1 kp – 9.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Latviešu valodas un literatūras skolotājs”:
  • nepilna laika studijas 2 gadi - 340,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Reliģijas pedagoģija”:
  • nepilna laika studijas 2 gadi - 340,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Filozofijas un cilvēkrīcības zinību skolotājs”:
  • nepilna laika studijas 2,5 gadi - 340,- Ls (1 kp – 10.75 Ls)

 

 • Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Vēsture”:
  • pilna laika studijas 3,5 gadi – 490,- Ls (1 kp – 12.25 Ls)
  • nepilna laika studijas 4 gadi - 340,- Ls (1 kp – 9.75 Ls)

 

 • Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Filoloģija”:
  • pilna laika studijas 3 gadi – 490,- Ls (1 kp – 12.25 Ls)
  • nepilna laika studijas 3,5 gadi - 340,- Ls (1 kp – 10.00 Ls)

 

 • Profesionālajai maģistra studiju programmai „Arhīvniecība”:
  • pilna laika studijas 2 gadi – 500,- Ls (1 kp – 12.50 Ls)
  • nepilna laika studijas 2,5 gadi - 400,- Ls (1 kp – 12.50 Ls)

 

 • Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Filoloģija”:
  • pilna laika studijas 2 gadi – 500,- Ls (1 kp – 12.50 Ls)

 

 • Profesionālajai maģistra studiju programmai „Tiesību zinātnes”:
  • pilna laika studijas 2 gadi – 520,- Ls (1 kp – 13.00 Ls)

 

 • Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Vadības zinātne” :
  • pilna laika studijas 4 gadi – 490,- Ls (1 kp – 12.25 Ls)
  • nepilna laika studijas 5 gadi - 380,- Ls (1 kp – 12.00 Ls)

 

 • Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Vadības zinātne”:
  • pilna laika studijas 2 gadi – 500,- Ls (1 kp – 12.50 Ls)

 

 • Profesionālajai maģistra studiju programmai „Finanšu vadība”:
  • nepilna laika studijas 2 gadi - 500,- Ls (1 kp – 14.25 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ekonomika”:
  • pilna laika studijas 4 gadi – 490,- Ls (1 kp – 12.25 Ls)
  • nepilna laika studijas 5 gadi - 380,- Ls (1 kp – 12.00 Ls)

 

 • •  2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbība” :
  • •  pilna laika studijas 4 gadi – 490,- Ls (1 kp – 12.25 Ls)
  • •  nepilna laika studijas 5 gadi - 380,- Ls (1 kp – 12.00 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Finanses”:
  • pilna laika studijas 2 gadi – 490,- Ls (1 kp – 12.25 Ls)
  • nepilna laika studijas 3 gadi - 380,- Ls (1 kp – 14.00 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Inženieris programmētājs”:
  • pilna laika studijas 4 gadi – 600,- Ls (1 kp – 15.00 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Programmēšanas inženieris” (ar studiju virzieniem: datorsistēmu, datortīklu administrators, datorsistēmu testētājs, web tehnoloģiju programmatūra):
  • pilna laika studijas 4 gadi – 600,- Ls (1 kp – 15.00 Ls)
  • nepilna laika studijas 5 gadi - 400,- Ls (1 kp – 12.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides inženieris”:
  • pilna laika studijas 4 gadi – 600,- Ls (1 kp – 15.00 Ls)
  • nepilna laika studijas 5 gadi - 400,- Ls (1 kp – 12.50 Ls)

 

 • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Būvniecība”:
  • pilna laika studijas 2 gadi – 600,- Ls (1 kp – 15.00 Ls)
  • nepilna laika studijas 3 gadi – 400,- Ls (1 kp – 11.75 Ls)

 

 

 • Profesionālajai maģistra studiju programmai „Vides aizsardzība”:
  • pilna laika studijas 1,5 gadi – 670,- Ls (1 kp – 16.75 Ls)
  • nepilna laika studijas 2 gadi - 670,- Ls (1 kp – 22.50 Ls)

 

 • Profesionālajai maģistra studiju programmai ,,Datorsistēmas”:
  • pilna laika studijas 1.5 gadi – 670,- Ls (1 kp – 16.75 Ls)
  • nepilna laika studijas 2 gadi – 670,- Ls (1 kp – 22.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Sociālais pedagogs” :
  • pilna laika studijas 4 gadi – 460,- Ls ( 1 kp – 11.50 Ls)
  • nepilna laika studijas 4,5 gadi - 350,- Ls (1 kp – 9.75 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Speciālās izglītības skolotājs” :
  • pilna laika studijas 4 gadi – 460,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)
  • nepilna laika studijas 4,5 gadi - 350,- Ls (1 kp – 9.75 Ls)

 

 • Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Pedagoģija”:
  • pilna laika studijas 3 gadi – 460,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)
  • nepilna laika studijas 3,5 gadi - 370,- Ls (1 kp – 10.75 Ls)

 

 • Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Pedagoģija”:
  • pilna laika studijas 2 gadi – 400,- Ls (1 kp – 10.00 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Speciālās izglītības skolotājs”:
  • nepilna laika studijas 2,5 gadi - 370,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Surdopedagogs” (2,5 gadi):
  • pilna laika studijas 2 gadi -
   Rēzeknē - 370,- Ls (1 kp – 9.25 Ls)
   Valmierā – 400,- Ls (1 kp – 10.00 Ls)
  • nepilna laika studijas 2,5 gadi -
   Rēzeknē – 370,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)
   Valmierā – 400,- Ls (1 kp – 12.50 Ls)

 

 • Profesionālajai maģistra studiju programmai „Speciālā pedagoģija”:
  • pilna laika studijas 1,5 gadi – 400,- Ls (1 kp – 10.00 Ls)
  • nepilna laika studijas 2 gadi – 400,- Ls (1 kp – 13.50 Ls)

 

 • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Surdotulks”:
  • nepilna laika studijas 3 gadi -
   Rēzeknē - 370,- Ls (1 kp – 9.25 Ls)
   Valmierā – 400,- Ls (1 kp – 10.00 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Angļu valodas skolotājs”:
  • nepilna laika studijas 2 gadi - 390,- Ls (1 kp – 13.00 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”:
  • pilna laika studijas 4 gadi – 480,- Ls (1 kp – 12.00 Ls)
  • nepilna laika studijas 4,5 gadi - 390,- Ls (1 kp – 11.00 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”:
  • pilna laika studijas 4 gadi – 460,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)
  • nepilna laika studijas 4,5 gadi - 350,- Ls (1 kp – 10.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”:
  • pilna laika studijas 4 gadi – 460,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)
  • nepilna laika studijas 4,5 gadi - 350,- Ls (1 kp – 10.00 Ls)

 

 • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Profesionālās izglītības skolotājs”:
  • nepilna laika studijas 2,5 gadi - 340,- Ls (1 kp – 11.00 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Tulks, tulkotājs” :
  • pilna laika studijas 4 gadi - 550,- Ls (1 kp – 13.75 Ls)

 

 • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Vides dizains”:
  • pilna laika studijas 2 gadi - 550,- Ls (1 kp – 13.75 Ls)
  • nepilna laika studijas 2,5 gadi - 450,- Ls (1 kp – 14.00 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Mājturības, mājsaimniecības skolotājs”:
  • nepilna laika studijas 2,5 gadi - 370,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)

 

 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Skolotājs logopēds”:
  • nepilna laika studijas 2,5 gadi - 370,- Ls (1 kp – 11.50 Ls)

Palielināt studija maksu studējošajiem, kuri iestājušies līdz 2006./2007.st.gadam, par 20,- Ls visās studiju programmās.

Piemērot studiju maksu par 1 kredītpunkta apgūšanu Rēzeknes Augstskolā:

 • klausītājiem:
 • bakalaura, 1.līmeņa un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās – 25,- Ls,
 • maģistra studiju programmās – 30,- Ls,
 • ārzemju studentiem* – 40,- Ls.

*Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, viņu bērniem, kas izglītību iegūst Latvijā, maksa par izglītību tiek noteikta un segta tādā pašā kārtībā kā Latvijas Republikas pilsoņiem. (LR Augstskolu Likuma 83.panta 1.daļas 5.sadaļa.)

2005./2006. akadēmiskajā gadā Rēzeknes Augstskolā


Noklausoties RA rektora vietnieces finanšu un plānošanas jautājumos Ivetas Mietules ziņojumu un pamatojoties uz RA Mācību padomes 14.02.2005. lēmumu (protokols Nr.7), RA Senāts NOLĒMA:

1. Apstiprināt 2005./2006.akadēmiskajam gadam šādas studiju maksas:

 1. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Jurists":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 360 Ls

 2. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Vēstures un kultūras vēstures skolotājs":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 295 Ls

 3. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Sociālo zinību skolotājs":
  • nepilna laika studijas - 295 Ls

 4. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotājs":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 295 Ls

 5. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Latviešu valodas un literatūras skolotājs":
  • nepilna laika studijas - 295 Ls

 6. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Reliģijas pedagoģija":
  • nepilna laika studijas - 295 Ls

 7. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Filozofijas un cilvēkrīcības zinību skolotājs":
  • nepilna laika studijas - 295 Ls

 8. Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Vēsture":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 295 Ls
 9. Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Filoloģija":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 295 Ls

 10. Akadēmiskajai maģistra studiju programmai "Arhīvniecība":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 310 Ls

 11. Akadēmiskajai maģistra studiju programmai "Filoloģija":
  • pilna laika studijas – 400 Ls

 12. 12) Profesionālajai maģistra studiju programmai "Tiesību zinātnes":
  • pilna laika studijas – 470 Ls

 13. Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Vadības zinātne":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 14. Akadēmiskajai maģistra studiju programmai "Vadības zinātne":
  • pilna laika studijas – 470 Ls

 15. Profesionālajai maģistra studiju programmai "Finanšu vadība":
  • nepilna laika studijas- 470 Ls

 16. Profesionālajai maģistra studiju programmai "Starpkultūru komunikācija":
  • pilna laika studijas – 470 Ls

 17. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Ekonomika":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 18. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Uzņēmējdarbība":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 19. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Uzņēmējdarbība" (ar iegūstamo kvalifikāciju "finanšu ekonomists"):
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 20. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Inženieris programmētājs":
  • pilna laika studijas – 520 Ls

 21. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Programmēšanas inženieris":
  • pilna laika studijas – 520 Ls
  • nepilna laika studijas - 310 Ls

 22. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris":
  • pilna laika studijas – 520 Ls
  • nepilna laika studijas - 310 Ls

 23. Profesionālajai maģistra studiju programmai "Vides aizsardzība":
  • pilna laika studijas – 520 Ls
  • nepilna laika studijas - 520 Ls

 24. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Sociālais pedagogs" (4-4,5 gadi):
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 25. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Speciālās izglītības skolotājs" (4-4,5 gadi):
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 26. Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Pedagoģija":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 27. Akadēmiskajai maģistra studiju programmai "Pedagoģija":
  • pilna laika studijas – 300 Ls

 28. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Sociālais pedagogs" (2,5 gadi):
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 29. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Skolotājs logopēds" (2,5 gadi):
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 30. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Speciālās izglītības skolotājs" (2,5 gadi):
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 31. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Surdopedagogs" (2,5 gadi):
  • nepilna laika studijas - 350 Ls

 32. Profesionālajai maģistra studiju programmai "Speciālā pedagoģija":
  • pilna laika studijas – 300 Ls

 33. 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Surdotulks":
  • nepilna laika studijas - 350 Ls

 34. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Angļu valodas skolotājs":
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 35. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs":
  • pilna laika studijas – 480 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 36. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Sākumskolas skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam pamatskolā":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 37. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Pamatizglītības skolotājs sākumskolā":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 38. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā":
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 39. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Mājturības, mājsaimniecības skolotājs":
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

 40. 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Profesionālās izglītības skolotājs":
  • nepilna laika studijas - 280 Ls

 41. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs" (4-4,5 gadi):
  • pilna laika studijas – 460 Ls
  • nepilna laika studijas - 300 Ls

Jebkura veida maksājumi ir veicami pēc norādītajiem rekvizītiem visās Latvijas bankās:
RĒZEKNES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Tālruņa numurs 64623709
Faksa numurs 64625901


Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv