Latviski
Search

Sitemap
Studies Further Education News
News

!!! Tiek piedāvāta jauna profesionālās pilnveides programma ”PSIHOLOĢIJA UN PEDAGOĢIJA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ” (160 stundas) (Pielikumā fails)

PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI novembrī, decembrī, 2009. gada janvārī

Laiks Vieta Programma Programmas vadītājs Maksa Ls
29., 30. novembris 13., 14. decembris Adamovas sanatorijas internātpamatskola „Bērnu ar attīstības traucējumiem diagnostika un traucējumu korekcijas iespējas izglītības procesā” A, 36 stundas (speciālo skolu pedagogiem) Mag. paed., doc. Mārīte Rozenfelde 40.00
2009. gada janvāris Adamovas sanatorijas internātpamatskola „Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu realizācija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā” B, 72 stundas (specialo skolu pedagogiem) Mag. paed., doc. Mārīte Rozenfelde 70.00
2009. gada janvāris Rēzeknes Augstskola „Pedagoģija, psiholoģija un priekšmeta mācīšanas metodika” (vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, interešu izglītības pedagogiem, mājturības un mājsaimniecības skolotajiem) Dr. paed., prof. Peteris Vucenlazdans 70.00

Tiek komplektētas tālākizglītības kursu klausītāju grupas visās tālākizglītības programmās!!! (skat. Programmas un kursi)

Informācija: tālr. 64625855, e-pasts: tic@ru.lvContacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv