Latviski
Search

Sitemap
Studies Current account
Current account
RĒZEKNES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Tālruņa numurs 64623709
Faksa numurs 64625901


Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv