Latviski
Search

Sitemap
Research work
Zinātnes padomes priekšsēdētājs: Dr.sc.ing., asoc.prof. Edmunds Teirumnieks – rektors
Zinātnes padomes priekšsēdētāja vietniece: Dr.philol. Karīne Laganovska - Zinātņu daļas vadītāja
Zinātnes padomes locekļi: Dr.paed., asoc.prof. Jānis Dzerviniks
Dr.philol., asoc.prof. Angelika Juško-Štekele
Mg.oec. Einārs Ulnicāns
Dr.sc.ing., asoc.prof. Pēteris Grabusts
Dr.paed., prof. Velta Ļubkina
Dr.iur., prof.Jānis Rozenbergs
Dr.iur., doc.Galina Makarova
Dr.sc.ing., asoc.prof. Andris Martinovs
Dr.habil.geol., prof. Gotfrīds Noviks
Dr.habil.hist., prof. Kārlis Počs
Dr.hist., docents Vladislavs Malahovskis
Dr.philol., doc. Olga Senkāne
Dr.sc.ing., prof. Irēna Silineviča
Dr.paed., prof. Pēteris VucenlazdānsContacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv