Latviski
Search

Sitemap
International relationship International relations Scholarship programs and projects Aicinājums pieteikties stipendijām
Aicinājums pieteikties stipendijām

  

Aicinājums pieteikties stipendijām studentu, izglītības darbinieku un skolotāju-asistentu mobilitātei uz Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas ietvaros.

Grantu shēmas mērķis ir sniegt ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā un izglītībā, pilnveidojot zināšanas un veicinot sadarbību un partnerības veidošanu starp Latviju un EEZ/EBTA valstīm.

Pieteikties var dalībai kādā no trim mobilitātes veidiem:

  • Studentu mobilitātei - Latvijas augstskolu un koledžu studenti studijām Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas augstskolās laika periodam no 1 semestra līdz 1 akadēmiskajam gadam. Stipendijas apjoms 1200 eiro mēnesī. Kārtas finansējums ir ne mazāks par 365600 eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.
  • Izglītības darbinieku mobilitātei - valsts, pašvaldību vai privāto vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, augstskolu vai koledžu pasniedzēji un valsts vai pašvaldību iestāžu administrācijas darbinieki izglītības jomā dalībai profesionālās pilnveides kursos, skolotāju praksēs, konferencēs, pieredzes apmaiņā, praksēs izglītības iestādēs no 1 līdz 6 nedēļām. Stipendijas apjoms - no 1600 eiro par vienu nedēļu līdz 3000 eiro par sešām nedēļām. Kārtas finansējums ir ne mazāks par 50000 eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.
  • Skolotāju-asistentu mobilitātē - topošie un jaunie skolotāji skolotāja-asistenta darbam kādā no Īslandes, Norvēģijas vai Lihtenšteinas skolām. Asistentūras ilgums: no 3 līdz 10 mēnešiem. Stipendijas apjoms 1800 eiro mēnesī. Kārtas finansējums ir ne mazāks par 89851 eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

Konkursa nolikums un iesnieguma veidlapa pieejama Akadēmisko programmu aģentūras mājas lapā www.apa.lv, sadaļā «EEZ mērķfinansējums».

Iesnieguma veidlapa un nepieciešamie pielikumi divos eksemplāros (oriģināls un viena kopija) jāiesniedz Akadēmisko programmu aģentūrā, Blaumaņa ielā 22, Rīgā, LV-1011. Iesnieguma veidlapa jāiesniedz arī elektroniski (kompaktdiskā (CD)) vai jānosūta uz elektroniskā pasta adresi eez@apa.lv

Pieteikumu iesniegšanas laiks – no 2008. gada 3. septembra līdz 3. oktobrim.

Kontaktinformācija:
Akadēmisko programmu aģentūra, Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, e-pasts: eez@apa.lv, tālr.: 67280138, fakss: 67280108.
Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv