Latviski
Search

Sitemap
Latest Rēzeknes Augstskola veidos ciešāku sadarbību ar Dagdas novadu
21.01.2013
Rēzeknes Augstskola veidos ciešāku sadarbību ar Dagdas novadu

Rēzeknes Augstskola veidos ciešāku sadarbību ar Dagdas novadu

16. janvārī Rēzeknes Augstskola (RA) noslēdza sadarbības līgumu ar Dagdas novada domi. No Rēzeknes Augstskolas puses līgumu parakstīja rektors, asoc.prof. Edmunds Teirumnieks, savukārt no Dagdas – novada domes  priekšsēdētājs Viktors Stikuts.

Noslēgtais līgums paredz abu pušu sadarbību studentu prakšu īstenošanā, savstarpēju informācijas un pieredzes apmaiņu, kas vērsta uz Latgales reģiona attīstību, kā arī sadarbību zinātniski pētnieciskajā un mācību metodiskajā jomā. Esot Dagdas novadā, Rēzeknes Augstskolas pārstāvjiem tika piedāvāta iespēja aplūkot pašvaldības objektus – Jaundomes muižu un tajā topošo izstāžu zāli, kā arī ieskatīties Vides izglītības un kultūras centrā „Ķepa”, kurš tiek veidots gan kā bērnu un jauniešu izglītības centrs, gan arī kā viens no tūristu piesaistes objektiem.

Tikšanās laikā RA administrācijas pārstāvji pārrunāja tālākās sadarbības aspektus ar Dagdas novada domes darbiniekiem. „Dagdas novads pastiprinātu uzmanību velta vēsturisko vietu apzināšanai un sakārtošanai. Šajā darbības laukā varētu iesaistīties arī studenti, sniedzot savu ieguldījumu tūrisma maršrutu izveidē, ezeru ūdeņu pētniecībā. Mēs būtu ieinteresēti arī praktikantu darbā, kas sekmētu pašvaldības, uzņēmēju un augstskolas kopīgo sadarbību. Jau šobrīd mēs studentu pētījumiem varam piedāvāt tēmas, kuras viņi varētu izstrādāt studiju darbu un diplomdarbu ietvaros. Dagdas novada pašvaldībai vajadzīgi sadarbības partneri, kuri redz situāciju tāpat kā mēs, kuri strādā reģiona labā un sekmē tā izaugsmi,” norādīja V.Stikuts.

Šobrīd RA studē vairāk nekā 30 jaunieši no Dagdas novada. „Tikai kopīgi un mērķtiecīgi strādājot, ir iespējams sasniegt labus rezultātus. Rēzeknes Augstskolas mācībspēki var uzņemties konsultēt novada skolēnus un pedagogus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, Rēzeknes Augstskolā ir pieejams moderns aprīkojums, lai studenti veiktu ūdens mērījumus Dagdas novada ezeros. Sadarbībai ir jābūt balstītai abpusējā izdevīgumā. Rēzeknes Augstskolas kapacitāte ļauj sagatavot konkurētspējīgus un darba tirgū pieprasītus speciālistus. Šajā pierobežas novadā arī var attīstīt jaunas idejas un rast citādas iespējas. Kopīgi sadarbojoties ar pašvaldību, mēs jauniešiem varam parādīt iespējas, virzienu, kurā ir jāstrādā, lai viņi redzētu arī nākotni šeit – Latgalē,” pārliecināts E.Teirumnieks.

Ir iecere, ka februāra vidū Dagdas novada pārstāvji varētu viesoties Rēzeknes Augstskolā un tikties ar tiem jauniešiem, kuri studē RA, lai pārrunātu aktuālās pētniecības tēmas.

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa


Video
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv