Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
06.09.2010
Rozes svētki Rēzeknes Augstskolā

Rozes svētki Rēzeknes Augstskolā

Trešdien, 1. septembrī, Rēzeknes Augstskolā (RA) notika tradicionālie Rozes svētki. Arī šogad šī pasākuma laikā no jauno studentu vidus tika izvirzīta Roze – Rēzeknes Augstskolas patronese un Bruņinieka titula cienīgs students. Veicot dažādus interesantus uzdevumus, Rozes titulu izcīnīja Elza Jurāne no Kārsavas, bet Bruņinieka godā tika celts Normunds Gabrusāns no Rēzeknes novada Lendžu pagasta.

Zinību dienas svinīgo pasākumu atklāja Rēzeknes Augstskolas rektors asociētais profesors Edmunds Teirumnieks. Studentus uzrunāja un sveica Ekonomikas fakultātes dekāne Iluta Arbidāne, Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāne Veronika Korkla, Izglītības un dizaina fakultātes dekāns Jānis Dzerviniks, Ekonomikas fakultātes Studējošo valdes priekšsēdētāja Laura Kalvāne, Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes Augstskolas Padomnieku konventa pārstāvis Juris Guntis Vjakse un V.E.  Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

Pēc svinīgajām uzrunām un laba vēlējumiem notika Rēzeknes Augstkolas tradicionālie Rozes svētki, kas veltīti pirmo kursu studentiem. Šo pasākumu vadīja Rēzeknes Augstskolas studenti Inga Kaļva un Artūrs Lubāns. Pirmkursniekiem sevi bija jāparāda no tās labākās, radošākās un atraktīvākās puses, jo katru viņu darbību vēroja un novērtēja fakultāšu dekāni. Izvērtējot pirmkursnieku aktivitātes, no katras fakultātes studentiem dekāni izvirzīja vienu aktīvāko puisi un vienu meiteni, kas tālāk cīnījās par Rozes un Bruņinieka tituliem.

Dekānu izvirzītajiem astoņiem studentiem bija jāveic dažādi uzdevumi, un viņus vērtēja kompetenta žūrija: studiju prorektore asociētā profesore Angelika Juško-Štekele, Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika un Studējošo valdes pārstāve Laura Kalvāne. Uzdevumi bija dažādi: studentiem bija jāiepazīstina ar sevi, jāpastāsta, ar ko, viņuprāt, ir īpaša Rēzeknes Augstskola, pēc tam tika vērtētas viņu dejotprasmes, aktieriskā meistarība, arī atjautība un zināšanas, atbildot gan uz nopietniem, gan arī uz asprātīgiem jautājumiem.

Pēc visiem uzdevumiem kompetentā žūrija izvēlējās divus studentus, kas ir cienīgi būt par Rēzeknes Augstskolas Rozi un Bruņieku. Šogad Rozes titulu ieguva Elza Jurāne no Kārsavas, bet Bruņinieka godā tika celts Normunds Gabrusāns no Rēzeknes novada Lendžu pagasta. Studenti nodeva Rēzeknes Augstskolas zvērestu un kļuva par pilntiesīgiem šo titulu īpašniekiem.

Rēzeknes Augstskolas Roze un Bruņinieks ir ļoti aktīvi un radoši jaunieši. Elza studē Ekonomikas fakultātē mārketingu, bet Normunds – Izglītības un dizaina fakultātē studē mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja programmā. Arī jauniešu dzīves moto liecina par to, ka viņi ir aktīvi un mērķtiecīgi – Elza uzskata, ka ir jādzīvo tā, lai varētu atcerēties katru dienu, bet Normunds teic, ka ir jāiet uz priekšu un nekad nedrīkst apstāties.

Vēlam jaunajiem Rozes un Bruņinieka titulu ieguvējiem ar lepnumu nest jauniegūtos titulus un popularizēt Rēzeknes Augstskolas vārdu dažādos pasākumos. Pirmkursniekiem un vecāko kursu studentiem novēlējums būt izturīgiem, pacietīgiem un mērķtiecīgiem.

Inga Kaļva, RA studente

 


For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv