Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
01.10.2010
Rēzeknes Augstskola būs Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējās konsultatīvās padomes pieaicināto ekspertu sastāvā

Rēzeknes Augstskola būs Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējās konsultatīvās padomes pieaicināto ekspertu sastāvā
Ir izveidota Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvā padome. Padomes sastāvā darbosies pašvaldību, darba devēju, arodbiedrību pārstāvji, arī pieaicinātie eksperti. Pieaicināto ekspertu vidū arī būs Rēzeknes Augstskolas rektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks.

Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējā konsultatīvā padome izveidota ar mērķi nodrošināt saskaņotu Rēzeknes pilsētas un novada interesēm atbilstošu problēmu risināšanu sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, kas garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa paaugstināšanu, sekmētu sociālo partneru līdzatbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, sekmētu uzņēmējdarbības attīstību.


RA Sabiedrisko attiecību nodaļaFor applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv