Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
30.11.2010
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Voldas Universitātes koledžu (Volda University College) Norvēģijā

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Voldas Universitātes koledžu (Volda University College) Norvēģijā

Kultūras un izglītības pieredzes apmaiņa ar citām pasaules valstīm ir svarīgs nosacījums Rēzeknes Augstskolas izaugsmei un attīstībai. Pateicoties EEZ Stipendijas grantu shēmai 2010.gada 15.-20. novembrī bija iespējams realizēt pieredzes apmaiņas vizīti uz Voldas Universitātes Koledžu (Volda University College)Norvēģijā.

Šīs shēmas priekšrocībām bija iespēja, brīvi variējot vizītes programmas saturu, panākt plašāku darbības programmas loku.

      Pirmie kontakti ar Voldas Universitātes Koledžu radās 2009.gada pavasarī, kad Rēzeknē mācību vizītes laikā viesojās sociālo darbinieku programmas studentu un pasniedzēju grupa. Noskaidrojās, ka Voldas Universitātes Koledžā Mākslu un fiziskās kultūras fakultātē ir Mūzikas departaments, kur gatavo pamatskolas skolotājus ar mūzikas skolotāja papildspecialitāti, tāpat Voldā notiek rosīga un interesanta mūzikas kultūras dzīve. Arī Rēzeknē - gan augstskolā, gan pilsētā aktīvi darbojas pašdarbības un profesionālie mūzikas kolektīvi.

      Tā kā Rēzeknes Augstskolā tiek realizēta līdzīga studiju programma (pamatizglītības skolotājs),   pārrunu rezultātā radās abpusēja interese un nepieciešamība savstarpējās pieredzes apmaiņai starp Rēzeknes Augstskolu un Voldas Universitātes Koledžu.

  Sākotnēji tika nodibināti kontakti ar VUC ārējo sakaru departamenta vadītāju Cecile Wilhelmsen un  koordinatori Julia Beleuta. Tā kā starp augstskolām nav noslēgts sadarbības līgums, tad EEZ Stipendijas grantu shēma nodrošināja iespēju realizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Voldas Universitātes Koledžu.

 Gatavojoties mobilizācijas periodam, tika iepazīti pieejamie materiāli par studiju procesu VUC interneta vietnēs, tika sagatavotas vairākas mācību prezentācijas un lekcijas par norisēm Rēzeknes Augstskolā, Latvijas Valsts izglītības sistēmā, Latvijas profesionālās un tautas mūzikas jomā.

      Pieredzes apmaiņas vizīte sākās ar vērienīgu notikumu Voldā, Georga Frīdriha Hendeļa, Mesija koncertu, ko atskaņoja Voldas Universitātes Koledžas mūzikas departamenta studentu jauktais koris. Piedalīšanās kora un orķestra ģenerālmēģinājumā, tā vērošana deva interesantu kora darba formu un stila apskatu, kurā varēja salīdzināt un rast kopējo un atšķirīgo.

      Vizītes programma bija sastādīta, balstoties uz elastīgu un radošu pieeju. Vizītes laikā notika:

  • individuālas pārrunas/diskusijas ar VUC mūzikas departamenta mācībspēkiem par studiju procesu un iespējamām sadarbības sfērām;
    • tikšanās un diskusijas ar Prof. Magnar Aam par laikmetīgās mūzikas filozofiju un norisēm Norvēģijā un tās izmantošanu studiju procesā;  
    • tikšanās ar lektoru Svein Hunnes par studiju procesa organizēšanu un kolektīvās muzicēšanas formām VUC  mūzikas departamentā;
    • tikšanās ar lektoru Oystein Salhus par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju studiju procesa organizēšanu VUC;
    • tikšanās ar lektori Reidun Bjorlykke par moderno norvēģu valodu.

      Interesants un vērojumiem bagāts bija  Hareidas kamerkora mēģinājuma apmeklējums un diskusija par pašdarbības kolektīvu darbību Norvēģijā un Latvijā, sadarbības iespējas ar diriģenti Elizabeth Oltedal, kā arī kamerkora Volda Vokal mēģinājuma apmeklējums un darba formu vērošana. Jauna pieredze tika gūta diskusijā ar diriģentu Magnar Aam par modernās mūzikas repertuāru un apgūšanas metodiku.

      Darbs ar VUC mūzikas departamenta studentu kori un lekcija par Latvijas kora mūzikas tradīcijām izraisīja studentu atzinību un rosināja organizēt mācību vizītes, lai iepazītu tuvāk Latvijas pieredzi kora mūzikas jomā.

      VUC mūzikas departamenta pasniedzējiem  tika vadīta lekcija par studijām Rēzeknes Augstskolā, Latvijas izglītības sistēmu un kultūras norisēm.

       Daudz jaunu iespaidu un pieredzi deva piedalīšanās kopā ar Prof. Magnar Aam improvizācijas projektā, darbība intuitīvās kompozīcijas klasē  kopā ar mūzikas departamenta studentiem, kā arī līdzdalība Oystein Salhus nodarbībā pirmsskolas skolotāju programmas studentiem.        

        Svarīga tālākās sadarbības attīstībā bija tikšanās un prezentācija par norisēm Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes studiju programmu realizācijas procesā un iespējamiem sadarbības virzieniem ar ārējo sakaru daļas vadītāju Cecile Wilhelmsen un koordinatori Julia Beleuta.

      Pieredzes apmaiņas vizītes  rezultātā ir panākta vienošanās par sadarbības līguma noslēgšanas nepieciešamību starp Voldas Universitātes Koledžu un Rēzeknes Augstskolu, kas veicinātu studentu, pasniedzēju un  informācijas apmaiņu, kopēju konferenču organizēšanu, ir izveidojusies abpusēja interese  sadarbībai, ir konkrēti priekšlikumi par studentu mācību vizīšu organizēšanu un kultūras programmu apmaiņu ar lektoriem Elizabeth Oltedal un Svein Hunnes.

      Uzsākts darbs pie kopēja projekta izstrādes ar aoc.prof. Magnar Aam par laikmetīgās mūzikas un intuitīvās improvizācijas ietekmi radošas personības attīstībā.

      Pieredzes apmaiņas vizīte ir devusi daudz bagātu iespaidu, jaunu atziņu un profesionālu kontaktu, kas veicinās studiju procesa pilnveidi RA Izglītības un dizaina fakultātē studiju programmu realizācijā, kā arī daudzveidīgu kultūras sakaru veidošanu starp RA un VUC radošajiem kolektīviem.

Jānis Mežinskis, Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un metodiku katedras lektors  

For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv