Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
16.12.2010
Pasākums "Domā citādāk! Eksaktāk!"

Pasākums "Domā citādāk! Eksaktāk!"

Rēzeknes Valsts ģimnāzija Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta "Dabaszinātnes un matemātika" ietvaros 2010. gada 8. decembrī Rēzeknē organizēja pasākumu "Domā citādāk! Eksaktāk!" Pasākuma ietvaros skolēniem bija unikāla iespēja „ārpus skolas sola robežām paraudzīties uz dabaszinātnēm un matemātiku”.

Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu motivāciju apgūt dabaszinātņu un matemātikas priekšmetus un iespējams savu nākotni saistīt ar uzņēmējdarbību šajā jomā. Lai jauniešos varētu veidot šādu motivāciju vēlamies piedāvāt iespēju iepazīties ar uzņēmējdarbību, tās attīstību Rēzeknē.

Kopā pasākumā piedalījās sešdesmit pieci 9. un 10. klašu skolēni no: Nirzas pamatskolas, Verēmu pamatskolas, Nautrēnu vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Kaunatas vidusskolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Rēzeknes 4. vidusskolas, Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas, Rēzeknes 2. vidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Rēzeknes 6. vidusskolas, Viļānu vidusskolas, Rēzeknes 3. vidusskolas, Rēzeknes 5. vidusskolas, Rēzeknes 1. vidusskolas un Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, un sešpadsmit viņu dabaszinību un matemātikas skolotāji.

Pasākuma atklāšana notika Rēzeknes Valsts ģimnāzijā (Kaļķu iela 12, Rēzekne) plkst. 9.30. Pasākuma dalībnieki devās ekskursijās, lai iepazīties ar vietējiem uzņēmumiem: A/S „Rēzeknes dzirnavnieks”, SIA „Verems”, SIA "Leax Baltix", „NOOK LTD” un  SIA „Rigamet”.

Vēlāk tika organizēts darbs ekskursiju grupās, kur skolēni veidoja prezentācijas par uzņēmumos redzēto. Darba grupās bija iekļauti skolēni no dažādām skolām, tas deva iespēju iepazīt jaunus cilvēkus un iegūt jaunus draugus. Pēc prezentāciju veidošanas notika to prezentēšana citām darba grupām un diskusijas par inovācijas un modernās tehnoloģijas, uzņēmējdarbības un vides aspektiem. Skolotāji šajā pat laikā tikās ar RVĢ 12.v2 klases skolnieci Egitu Ivanovsku, kura dalījās iespaidos par savu piedalīšanos simulāciju spēlē „Fabrikants”.

Pasākuma laikā skolu skolēni un skolotāji tikās ar Rēzeknes Augstskolas zinātniekiem, vērojot viņu rādītos demonstrējumus un klausoties stāstītajā. Rēzeknes Augstskolas (RA) rektors asoc.prof. Dr.sc.ing. Edmunds Teirumieks, profesionālā bakalaura studiju programmas "Vies inženieris" 4.kursa studenti Mundis Sebris, Ilmārs Skutelis un Jurijs Kozirkovs stāstīja par vides piesārņojuma izplatīšanos ūdens vidē, demonstrējot to studentu pašu veidotā eksperimentālā stendā. Profesionālā bakalaura studiju programmas "Mehatronika" 4.kursa students Guntis Koļčs stāstīja par robotu nozīmi ražošanā, to konstruēšanas pieredzi, kā arī demonstrēja darbība paškonstruētos robotus.  RA Inženieru fakultātes dekāne  Mg.chem. Ērika Teirumnieka un Mg.biol. Rasma Deksne stāstīja par pētnieciskā darba nozīmi inovatīvu produktu izstrādē, vides pētījumu veikšanas iespējām un idejām procesu modelēšanā. Izmantojot lāzerus, piesārņojuma izplatīšanos gaisā modelēja „Būvniecības” studiju programmas students Vjačeslavs Macanovs.

Katrai skolas komandai ierodoties uz pasākumu bija mājas uzdevums: sagatavot A3 formāta plakātu par to, kā Jūsu skolā tiek veicināta interese par dabaszinātnēm, matemātiku un vidi. Pasākuma ietvaros tika veidota plakātu galerija. Skolu komandām bija iespēja izvēlēties divus citu skolu plakātus, kas viņiem šķita vis saturiski bagātākie un interesantāk noformētie. Par tādiem tika atzīti plakāti no Nautrēnu vidusskolas, Rēzeknes 1.vidusskolas un vislielāko vērtējumu skaitu ieguva 3.vidusskolas komandas veidotais plakāts.

Šī bija diena, lai sāktu domāt citādāk! Eksaktāk!

Paldies visu skolu komandām par dalību pasākumā!

Rēzeknes Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Maruta Ladusāne

For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv