Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
24.03.2011
Juristu dienas – radoša un praktiska nedēļa tiesību zinātņu studentiem!

Juristu dienas – radoša un praktiska nedēļa tiesību zinātņu studentiem!

No šī gada 14.marta – 17.martam Rēzeknes Augstskolā jau vienpadsmito reizi tika rīkota ikgadējā juristiem veltītā nedēļa. Juristu dienu tradīcija Rēzeknes Augstskolā aizsākās 2001.gadā, idejas autori un šīs tradīcijas iedibinātāji ir profesors Dr.iur. Jānis Rozenbergs, Dr.iur. Ojārs Rudzītis un asoc.prof. Juris Muižnieks, tādejādi iesaistot Rēzeknes Augstskolas studentus ikgadējā Latvijas augstskolās organizēto juristu dienu norisē.

Juristu nedēļas ietvaros RA docētājiem un studentiem bija iespēja apmeklēt Valsts Robežsardzes koledžas pārstāvju, viesdocētāju majora Roberta Vikaiņa un kapteines Ivetas Adijānes lekciju „Robežas šķērsošanas aktuālās tiesiskās problēmas”, savukārt viesdocētājs no Lietuvas Viktoras Žemčiugovas piedāvāja iespēju noklausīties lekciju „Lietuvas Republikas tiesību aizsardzības iestādes”.

Pirmo kursu studentiem katru gadu juristu nedēļas ietvaros tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar tiesību aizsardzības iestāžu darbību, rīkojot ekskursijas uz Latgales apgabaltiesu, Rēzeknes tiesu, Rēzeknes prokuratūru un Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Rēzeknes policijas iecirkni. Tā ir lieliska iespēja praktiski iepazīt tiesību aizsardzības iestāžu struktūru un darbības principus, tikties un komunicēt ar šo iestāžu vadošajiem darbiniekiem, kā arī savlaicīgi izvēlēties potenciālo prakses vietu.

Latgales apgabaltiesas tiesneša palīgs, RA absolvents un RA lektors Pēteris Novičenoks dalās iespaidos par Juristu dienām: „Manā skatījumā Juristu dienas ir ļoti nozīmīgs ikgadējs pasākums, kas jau var lepoties ar savu vēsturi un zināmām tradīcijām. Pasākumi šajos juristu svētkos ir apmeklēti. Tas nozīmē, ka programma ir saistoša gan pirmajiem kursiem, gan arī finiša taisnē esošajiem studentiem. Fakultāte pieliek ne mazums pūļu, lai Juristu dienu programma būtu interesanta un apvienotu ne tikai atpūtu, bet arī sevis attīstīšanu zināšanu un profesionālajā jomā. Tikšanās un diskusijas ar profesionāliem juristiem ir neatsverama pieredze studējošiem.” Edgars Strauts, kas nu jau otro gadu studē tiesību zinātnes RA, apgalvo, ka „Juristu dienas ir lieliska iespēja iegūt jaunus draugus, paplašināt savu redzesloku studiju ziņā, tas ir laiks, kad patīkamā atmosfērā kopā sanāk visi RA tiesību zinātņu studenti.” Savukārt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” direktore un lektore Kristīne Karpoviča atzīst, ka „Juristu dienas tā ir lieliska iespēja saliedēties, izjust profesionālās kopības sajūtu, iekļauties kolektīvā, veidot komunikācijas prasmes. Tās ir arī jaunu kontaktu dibināšanas iespējas, domu un ideju apmaiņa.”

Šogad RA Juristu dienu ietvaros norisinājās pirmā konstitucionālā procesa izspēle starp pilna laika studējošajiem. Uzvaras laurus šajās sacensībās plūca tiesību zinātņu 2. kursa komanda, kuras sastāvā bija Sandra Kuzmane, Lelde Paulina un Evita Igovena. P. Novičenoks konstitucionālā procesa izspēlē piedalījās kā tiesnesis un izteica atzinību tiesību zinātņu studentiem: „Man bija tas gods piedalīties izspēlē kā tiesnesim un jāatzīst, ka procesa laikā redzētais un dzirdētais mani pat mazliet pārsteidza. Komandas bija pārstāvētas no pirmajiem trim kursiem, bet visu komandu sagatavotība bija ļoti augstā līmenī. Ļoti ceru, ka šāda procesa izspēle kļūs par ikgadēju tradīciju un kādreiz mēs atvedīsim uz Rēzekni gan Kārļa Dišlera, gan Paula Minca kāzusa izspēles kausu. Ir plāni organizēt augstskolā izspēles arī citās tiesību nozarēs – krimināltiesībās, civiltiesībās un administratīvajās tiesībās. Tā ir iespēja trenēt savas jurista spējas mākslīgi radītā vidē, pirms vēl nav sākusies reālā jurista prakse un reālā profesionālā dzīve ar reālām uzvarām un dažreiz ļoti sāpīgiem zaudējumiem. Kāzusu izspēle ir īpaša ar to, ka vienu stundu tev ir jāpierāda viena taisnība, bet nākošajā stundā – pretējā. Tas ļauj izkopt juridisko elastīgumu un spēju palūkoties uz vienu un to pašu jautājumu no pretējiem skata punktiem, attīsta polemikas mākslu, spēju pasniegt vienus un tos pašus faktus kā pierādījumus diviem dažādiem viedokļiem.”

Jautājot studentiem un docētājiem par to, kas tad īsti ir tās īpašības, kuras raksturo juristu, tiesību zinātņu students E. Strauts apgalvo, ka „tas ir godīgums, atbildība, mērķtiecība un pārliecība par sevi. Tas ir nepārtraukts darbs ar sabiedrību. Juristam nepietiek ar sasniegto, proti, nepārtraukti ir jāpilnveido savas zināšanas un prasmes.” Savukārt K. Karpoviča atzīst, ka šīs īpašības ir: godīgums, objektivitāte, taisnīgums.

RA īstenotās tiesību zinātņu studiju programmas sniedz ne vien teorētiskās, bet arī praktiskās iemaņas. To novērtē arī students E. Strauts: „Ir interesanti salīdzināt teoriju ar praksi, proti, praktiķi sniedz ieskatu problēmās, ar kurām tie saskaras savā profesionālajā darbībā, tādejādi norādot studentiem uz iespējamajiem klupšanas akmeņiem, ar kuriem nākotnē tie varētu saskarties. Teorija bez prakses ir tukša, bet prakse bez teorijas ir akla. Uzskatu, ka zināšanas šai nozarē ir noderīgas pilnīgi visās dzīves situācijās. RA izvēlējos studēt tāpēc, ka pats esmu no Rēzeknes, turklāt nesaskatīju atšķirības starp mācību programmām, ko piedāvāja citas augstskolas.” K. Karpoviča, novērtējot RA piedāvātās iespējas, stāsta: „Studiju procesu RA raksturo individuāla pieeja un studējošie atzīst, ka ļoti svarīga ir cieša sadarbība ar studiju kursu docētājiem. Studenti uzsver, ka nenovērtējams ieguvums ir praktizējošu juristu, augsti kvalificētu profesionāļu savā jomā dalīšanās pieredzē. Turklāt studentiem paveras plašas prakses iespējas.”

P. Novičenoks atzīst RA tiesību zinātņu studijas par elitārām un kvalitatīvām: „Pats mācību process RA ir īpašs ar to, ka liels uzsvars tiek likts nevis uz mehānisku informācijas iegaumēšanu, bet uz domāšanu un spēju izprast dziļāku lietu būtību. Pilnīgi piekrītu bijušā RA docenta, izcila pasniedzēja un cilvēka, kurš ir stāvējis pie RA Juristu programmas šūpuļa, - docenta Ojāra Rudzīša viedoklim, ka Rēzeknē ir izdevies izveidot elitāru juristu skolu. RA jurista diploms ir sava veida kvalitātes zīme. Mums vēl nav lielas vēstures, bet savu vārdu vēsturē mēs jau esam ierakstījuši.”

Juristu dienas noslēdzās ar zinātniski – praktisko konferenci „Tiesību normu piemērošanas problēmas”, kurā piedalījās gan citu augstskolu lektori, gan aizsardzības iestāžu pārstāvji. Vakara noslēgumā studentiem un docētājiem bija iespēja doties uz Juristu balli, kur neformālā gaisotnē ikvienam no juristiem tika dota iespēja pierādīt savu kompetenci dažādās atrakcijās un spēlēs.
Lai RA tiesību zinātņu studentiem un docētājiem izdodas arī turpmāk nest augstskolas vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs! Uz tikšanos nākošajās Juristu dienās! Ja tu, topošais student, vēl neesi pieteicies tiesību zinātņu studijām, bet tev piemīt mērķtiecība, pārliecība par sevi un atbildība, nāc un piesakies studijām RA!

Līna Garanča, RA studente
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv