Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
11.04.2011
Rēzeknē apskatāma izglītojoša ekspozīcija par CITES

Rēzeknē apskatāma izglītojoša ekspozīcija par CITES

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dabas daudzveidību un tās vērtību saudzēšanu un informētu par  savvaļas augu un dzīvnieku sugu  tirdzniecību kā vienu no dabas daudzveidību samazinošiem faktoriem,   Dabas aizsardzības pārvaldes  Latgales reģionālās administrācijas telpās Rēzeknē  izvietota  izglītojoša vitrīna par CITES sugām.  Uz ekspozīcijas atklāšanai veltītu pasākumu 7.aprīlī pulcējās interesenti no Rēzeknes akvaterārija, Rēzeknes veselības aprūpes centra, „Dabas draugi” no Rēzeknes 3.vidusskolas un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotā konkursa „Marts- CITES mēnesi” dalībnieki no Rēzeknes poļu valsts ģimnāzijas.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā inspektore Regīna Indriķe pastāstīja par Vašingtonas konvenciju „Par Starptautisko tirdzniecību ar apdraudētām savvaļas augu un dzīvnieku sugām”(CITES), uzsverot, ka ar tirdzniecību ir saprotama ne tikai pirkšana vai pārdošana, bet arī savvaļas augu, dzīvnieku vai to izstrādājumu pārvietošana pāri robežām un cita veida īpatņu izmantošana. Klātesošie tika informēti par konvencijas tapšanas vēsturi, galvenajiem principiem, dalībvalstīm un CITES pielikumiem. Vašingtonas konvencijā iekļautas arī Latvijā sastopamās augu un dzīvnieku sugas - tādas  kā ūdrs Lutra lutra, jūras ērglis Haliaeetus albicilla, dzērve Grus grus, zivjērglis Pandion haliaetus un arī citas. Reto dzīvnieku un augu sugu iegūšana savā īpašumā ir populāra, līdz ar to īpatņus ieved un izved arī no Latvijas. Pasākuma dalībnieki uzzināja, ka daudzu sugu un dzīvnieku vai no tiem gatavotu izstrādājumu ievešanai nepieciešama CITES atļauja, dokuments, kas apliecina īpatņa legālo izcelsmi. 

Pēc prezentācijas pasākuma dalībnieki aktīvi pildīja testus zināšanu pārbaudei, kā arī izmantoja iespēju apskatīt CITES īpatņus, kas veido izglītojošas vitrīnas ekspozīciju.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija aicina apmeklēt Rēzeknē Zemnieku ielā 16a, izvietoto ekspozīciju, iepriekš piesakoties pa tālruni 29139677.

 

Regīna Indriķe

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija

Foto: R.Indriķe
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv