Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
13.04.2011
Seminārs Rēzeknē par preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību Eiropas Savienībā

Seminārs Rēzeknē par preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību Eiropas Savienībā
Patentu valde (sadarbības līguma ietvaros ar Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju) un Rēzeknes Augstskola 2011. gada 5. aprīlī rīkoja bezmaksas semināru „Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība Eiropas Savienībā”. Seminārs notika Rēzeknes Augstskolas zālē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90.
Semināra lektori bija Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore Dace Liberte, galvenā eksperte dizainparaugu jautājumos Asja Dišlere un vadošais zinātniskais konsultants Jānis Ancītis.
Lektori stāstīja par preču zīmju un dizainparaugu aizsardzības principiem un reģistrācijas kārtību, par dažādu reģistrācijas sistēmu izvēli, to sniegtajām iespējām, priekšrocībām un trūkumiem, kā arī par to, kā uzņēmēji un citi interesenti var iegūt informāciju par preču zīmēm un dizainparaugiem, kā var saņemt profesionālus pakalpojumus šajā jomā un kāda pieredze ir uzkrāta preču zīmju un dizainparaugu strīdos.
Seminārs bija adresēts Rēzeknes Augstskolas studentiem, akadēmiskajam personālam un uzņēmējiem. Tas bija labi apmeklēts un ilga vairāk nekā trīs stundas.


For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv