Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
06.06.2011
Rēzeknes Augstskolā diskutē par tautsaimniecības attīstības perspektīvām

Rēzeknes Augstskolā diskutē par tautsaimniecības attīstības perspektīvām

1.jūnijā Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas fakultātē norisinājās studentu un docētāju 13.zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”.

Konferences atklāšanā zinātniskās komitejas vadītāja Dr.sc.ing. profesore Irēna Silineviča norādīja, ka ir būtiski aktualizēt tautsaimniecības jautājumus un sekmēt to risinājumu. Savukārt Rēzeknes Augstskolas rektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks uzsvēra, ka pēdēja studiju gada laikā RA aizvadītas vairākas nozīmīgas zinātniskās konferences, kas ir būtiski gan tradīciju saglabāšanā, gan problēmjautājumu diskutēšanā.

Konferencē „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” piedalījās Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmu studenti, kā arī pārstāvji no citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm. Ar saviem pētījumiem par tautsaimniecības attīstību iepazīstināja Banku Augstskolas, Ventspils Augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas, biznesa augstskolas „Turība”, Latvijas Universitātes, Ivane Javakhisvili Tbilisi State University un Valsts Robežsardzes koledžas studenti, kā arī mācībspēki.

Jāatzīmē, ka saistošākie ziņojumi skāra nozīmīgus jautājumus tieši Latgales reģionam: bezdarbs, personāla vadība, sociālā sfēra, izglītības un kvalitātes līmenis reģionā, atsevišķu tautsaimniecības nozaru ieguldījums reģiona attīstībā un aktualitātes robežas šķērsošanas jautājumos.

Kopumā konferencē pieteikušies bija 28 dalībnieki. Visi ziņojumu tiks apkopoti konferences rakstu krājumā,  kuru izdos digitālā veidā. Tas būs pieejams visiem konferences dalībniekiem un atrodams Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes lasītavā.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv