Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
18.07.2011
Par 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu ,,Robežapsardze”

 Par 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu ,,Robežapsardze”

Ir licencēta 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu ,,Robežapsardze”. Uzņemšana šajā studiju programmā notiks no 29. līdz 31.augustam Rēzeknes Augstskolā (Ekonomikas un vadības fakultātē, Atbrīvošanas alejā 90, 210. kabinetā) no plkst. 10.00 līdz 16.00.

 

Iepriekšējā izglītība: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists robežsardzes darbā.

 

Uzņemšanas prasības:

uzņem Valsts robežsardzes amatpersonas ar Valsts robežsardzes priekšnieka rekomendāciju konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā (reflektants līdz kārtējā uzņemšanas gada 31. decembrim  nav vecāks par 42 gadiem).

 

Studiju forma:

pilna laika klātienes studijas – 2 gadi (4 semestri), nepilna laika neklātienes studijas 2,5 gadi (5 semestri).

 

Studiju maksa (gadā):

pilna laika klātienes studijas – Ls 935, nepilna laika neklātienes studijas – Ls 750. (Tiek plānotas budžeta vietas).

 

Iegūstamā kvalifikācija: Valsts Robežsardzes vecākais virsnieks.

 

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds robežapsardzē.

 

Par studiju programmu:

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robežapsardze” izstrādāta sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu. Šāda veida studiju programma šobrīd ir vienīgā Latvijas augstskolās. Galvenais programmas mērķis: sagatavot kvalificētas amatpersonas, kas varētu īstenot robežapsardzi atbilstoši ES un Šengenas tiesību aktiem un noteikumiem, izmantot atbilstošas ​​un efektīvas metodes, kas balstās uz akadēmiskām un juridiskām zināšanām; izmantot un piemērot profesionālo un akadēmisko pieredzi, kas vēsturiski uzkrāta Lietuvas un ārvalstu, ar mērķi nodrošināt struktūrvienību vadību, robežapsardzes vadību, uzturēšanu un kontroli, nodrošināt pierobežas darbinieku darbības.

Reflektantiem, kuri vēlas studēt šajā programmā, nepieciešami šādi dokumenti:

 

  • diploma un diploma pielikuma kopija par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas izglītību) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists robežsardzes darbā (jāuzrāda dokumentu oriģinālus);
  • 3 fotokartiņas (3x4);
  • dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);
  • pases kopiju (personiski uzrādot pasi);
  • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

 

Par dokumentu noformēšanu jāmaksā Ls 10,00. Tālrunis uzziņām 646 22862.

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv