Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
24.01.2012
RA Ekonomikas un vadības fakultātes lektore Sandra Ežmale iegūst doktora grādu

RA Ekonomikas un vadības fakultātes lektore Sandra Ežmale iegūst doktora grādu

13. janvārī Daugavpils Universitātē Ekonomikas promocijas padomes atklātajā sēdē Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes lektore Sandra Ežmale aizstāvēja promocijas darbu „Latvijas reģionu attīstība un telpiskā plānošana Eiropas Savienības politiku kontekstā” un ieguva ekonomikas doktora zinātnisko grādu.
Sandra Ežmale absolvējusi Kārsavas vidusskolu, ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātē vides zinātnē un pārvaldē, kā arī aizstāvējusi maģistra darbu Rēzeknes Augstskolas akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Vadības zinātne”. 

S.Ežmele pazīstama kā Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece. Rēzeknes Augstskolā strādā kopš 2006.gada, maģistra studiju programmas „Vadības zinātne” studentiem sniedz priekšstatu par teritoriālo plānojumu, studiju programmas „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” studentiem palīdz apgūt ekonomisko ģeogrāfiju, kā arī strādā projektā „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, pētot „Pilsētu pievilcības koncepcijas pielietošanas iespējas Latvijā: Rēzeknes pilsētas piemērs”. 

S.Ežmale piedalījusies vairākās konferencēs Baltijas valstīs, publicējusi zinātniskos rakstus. S.Ežmale norāda: „Latvijā pārāk maza vērība tiek veltīta telpiskās plānošanas procesam, tas savukārt ietekmē reģionālo attīstību. Telpiskās plānošanas dokumentiem ir kopsakarība ar teritorijas attīstības rādītājiem. Latvijai, īpaši Latgales reģionam, vajadzīgi zinoši cilvēki, kuri ar savu darbu un zināšanām varētu sekmēt dzīves līmeņa izaugsmi reģionā, tāpēc es mudinātu jauniešus iegūt izglītību un strādāt sava reģiona labā.” Nākotnē S.Ežmale ir iecerējusi sagatavot mācību metodisko materiālu, kurā būtu atspoguļotas telpiskās plānošanas galvenās vadlīnijas.

Rēzeknes Augstskolas kolektīvs sveic Sandru Ežmali, vēlot izjust gandarījumu par paveikto un gūt jaunas ieceres pētnieciskajam darbam nākotnē!


RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Māra Justa foto
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv