Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
14.12.2011
Rēzeknes Augstskola īstenos projektu „Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Augstskolas ēkās”

Rēzeknes Augstskola īstenos projektu „Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Augstskolas ēkās”

Tāpat kā daudzas citas mācību iestādes arī Rēzeknes Augstskola iesaistījās KPFI projektā, ko tautā sirsnīgi sauc par siltināšanas projektu.

Projekts „Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Augstskolas ēkās” ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēts projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”. Tas paredz divu Rēzeknes Augstskolas ēku siltināšanu – Atbrīvošanas alejā 90 (Ekonomikas un vadības fakultātes ēka) un Maskavas ielā 22 (studentu dienesta viesnīcas ēka). Kopējās projekta izmaksas 575 264,03 lati.

Projektā paredzēts atjaunot pamatu hidroizolāciju un veikt to siltināšanu, nomainīt visus logus un veikt fasāžu siltināšanu, izveidot pieplūdes nosūces ventilācijas sistēmu, nosiltināt jumtu pārsegumus un izveidot jaunu hidroizolācijas slāni, kā arī pilnībā pārbūvēt siltummezglus.

Jau projekta sagatavošanas posmā uzsvars tika likts uz energoefektīviem risinājumiem, piemēram, ēkās tiks uzstādīti logi ar trīs stiklu paketēm, projektējot siltummezglus tika pievērsta liela uzmanība siltuma padeves regulēšanas iespējām, paredzot iespēju pievadīt atšķirīgu siltuma daudzumu dažādām ēkas zonām, tāpēc pēc projekta realizācijas ir sagaidāms būtisks ieguvums kā energoefektivitātes paaugstināšanā, tā arī CO2 izmešu samazināšanā.  Realizējot šo projektu Rēzeknes Augstskola iegūs divas sakārtotas ēkas, kas ne tikai priecēs garāmgājēju acis, bet nodrošinās atbilstošu mikroklimatu telpās. Ziemas sezonā tiks nodrošināta laika apstākļiem atbilstoša apkure, bet pavasaros un rudeņos netiks pieļauta atsevišķu telpu pārkaršana.

Jāatzīmē, ka ieguvēji būs ne tikai Rēzeknes Augstskolas studenti, docētāji un darbinieki, bet visi rēzeknieši un arī pilsētas viesi, jo pilsētā būs vēl divas sakārtotas un interesantas ēkas. Izvērtējot iespējamos fasāžu apdares un krāsojuma risinājumus, palīdzot Rēzeknes Augstskolai un projektētājam, procesā iesaistījās un lielu ieguldījumu deva Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes kolektīvs, tāpēc gribu izteikt pateicību visam būvvaldes kolektīvam un īpašu paldies teikt Būvvaldes vadītājai Ilvijai Pastarei. Nevar aizmirst, ka tagadējā  Ekonomikas un vadības fakultātes ēka Atbrīvošanas alejā 90 ir pašā pilsētas centrā, bet tā kā ēka ir nodota ekspluatācijā 1963. gadā un laika zobs to nav saudzējis, tad par vizuāli pievilcīgu to nosaukt nevarēja.

Jau šobrīd ir pārbūvēts siltummezgls Ekonomikas un vadības fakultātes ēkā Atbrīvošanas alejā 90 un tuvākajās dienās tiks pabeigti siltummezgla pārbūves darbi studentu dienesta viesnīcas ēkā Maskavas ielā 22. Ir atjaunota pamatu hidroizolācija un veikti pamatu siltināšanas darbi, kā arī tuvākajās dienās tiks pabeigti drenāžas sistēmas izbūves darbi. Ja laika apstākļi pieļaus, tad iespēju robežās tiks mainīti logi, taču skaidri apzinoties, ka tuvākajā laikā iestāsies ziemai atbilstoši laika apstākļi, būsim spiesti izsludināt tehnoloģisko pārtraukumu. Tā kā pavasarī agru darbu atsākšanu nepieļaus mācību gada noslēguma procesi, tad visi projektā paredzētie darbi tiks pabeigti 2012.gada jūlijā. 

Andris Skredeļs, RA rektora vietnieks saimnieciskajā darbā
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv