Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
22.03.2012
1. Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vadošā pētnieka amatu ekonomikā (reģionālā ekonomika) Reģionālistikas zinātniskā institūtā - 1 vieta.

1.	Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vadošā pētnieka amatu ekonomikā (reģionālā ekonomika) Reģionālistikas zinātniskā institūtā - 1 vieta.

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vadošā pētnieka amatu ekonomikā (reģionālā ekonomika) Reģionālistikas zinātniskā institūtā - 1 vieta.

Prasības vadošā pētnieka amata kandidātam:

doktora grāds (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē),

  • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz 3 publikācijas citējamajos avotos 3 pēdējo gadu laikā), 
  • profesionālais darba stāžs atbilstošajā zinātņu nozarē vai akadēmiskais darba stāžs (kopumā ne mazāk par 5 gadiem),
  • līdzdalība vai vadība valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 1),

uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo 3 gadu laikā vismaz 3).

 

Konkursa pretendentiem uz vadošā pētnieka amatu līdz 2012.gada 20.aprīlim jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā,
  2. akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (CV),
  3. akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti,
  4. motivācijas vēstule, kurā pamatots pētnieka redzējums viņa zinātnisko interešu   īstenošanai,
  5. publikāciju kopijas,
  6. apliecinājums par līdzdalību projektos, konferencēs.

 

Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Personāla daļā, Atbrīvošanas alejā 90, 217.kabinets, Rēzeknē, LV4601, uzziņas pa tālruņiem 6 4625264; 6 4623219.
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv