Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
13.04.2012
Par un ap Erasmus

Par un ap Erasmus

11. aprīlī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Erasmus diena, kurā sapulcējās gan bijušie erasmusieši, gan esošie un tie, kuri tikai apsver iespēju doties Erasmus apmaiņas programmā uz kādu no Eiropas valstīm. Pasākumu rīkoja Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļa un fakultāšu koordinatori. Oficiālajā un neoficiālajā daļā varēja iegūt informāciju, uzkrāt jaunas zināšanas un iespaidus par to, ko nozīmē studēt un dzīvot citā valstī programmas ietvaros.

Kā savā uzrunā teica RA Ārējo sakaru daļas vadītāja Helēna Overina, šī diena bija divkāršs notikums, pirmkārt, jau par tradīciju kļuvušajās Erasmus dienās, RA studenti prezentē savu pieredzi un otrkārt, šīs bija svinības par godu Erasmus 25 gadu jubilejai.

Starptautisko atmosfēru šim pasākumam piešķīra viesi no Utenas un Klaipēdas, kas iepazīstināja ar savām pārstāvētajām izglītības iestādēm, kas arī šobrīd piedalās Erasmus apmaiņas programmā, apmeklējot Rēzeknes Augstskolu.

Savā pieredzē dalījās visu  RA fakultāšu studenti, kas jau atgriezušies no studijām Briselē, Polijā un Lietuvā. Caur prezentācijām tika atsaukta atmiņā ierašanās un uzņemšana, pirmais apmulsums par citādo, iepazītās tradīcijas un īpatnības, studiju procesa atšķirības un neskaitāmie pozitīvie piedzīvojumi un atklāsmes, kas radušās šajā laikā.

Armēnijas un Turcijas apmaiņas studentes, kas par savu Erasmus galamērķi izvēlējušās RA, iepazīstināja ar savām dzimtajām valstīm un mācību iestādēm.

Neoficiālajā daļā, tika griezta īpašā Erasmus 25 torte un veltīta kopīga „Happy Birthday to You” dziesma Erasmus apmaiņas programmai, kas mainījusi un likusi sajust piedzīvojumu garu tik daudziem.

Pasākumu vadīja, Izglītības un dizaina fakultātes studente Anna Kalvāne atzina, ka dalība šajā pasākumā bija kā atgriešanās atpakaļ savā Erasmus pieredzē, jo Erasmus gars studentos, kas to izbaudījuši, nemirst.

Savukārt RA Erasmus studenti no Turcijas, Armēnijas, Gruzijas un Grieķijas programmu saskatīja kā atklāšanas procesu, kas dod dzīves pieredzi, neatkarības sajūtu un kopību ar pārējiem erasmusiešiem, jo, lai arī, raugoties, starptautiskā mērogā, daudzām nacionalitātēm citos apstākļos būtu domstarpības, šeit viņi ir viena liela ģimene, kas turas kopā savā vienreizējā piedzīvojumā. Par savu atrašanos Rēzeknē, jaunieši izsakās, ka pārdzīvojot ziemu, beidzot būs iespēja baudīt vispozitīvāko pilsētas iezīmi viņuprāt – zaļumu.

Rēzeknes Augstskola Erasmus programmā darbojas jau no 1999./2000. studiju gada.

 Ieva Useniece, RA studente
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv