Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
28.04.2012
Vidusskolu absolventi studijām Rēzeknes Augstskolā varēs pieteikties elektroniski

Vidusskolu absolventi studijām Rēzeknes Augstskolā varēs pieteikties elektroniski

Rēzeknes Augstskola (RA) jau otro gadu pilna un nepilna laika pamatstudiju programmās piedāvās iesniegt dokumentus elektroniski. Lai reflektanti to varētu veiksmīgi izdarīt, jāņem vērā vairāki aspekti, it īpaši laika grafiks.

Elektroniskais pakalpojums interneta vietnē www.latvija.lv/studijas būs pieejams jau no 2. jūlija. No šī datuma jaunieši varēs aizpildīt elektroniski pieteikšanos studijām no jebkura datora, kuram ir interneta pieslēgums. Reflektantam tiks dota iespēja izvēlēties līdz pat 20 prioritātēm un pieteikties studijām kādā no 11 Latvijas augstākās izglītības iestādēm. Tiem, kuri aizpildīs elektronisko pieteikumu, jāņem vērā, ka rūpīgi jāpārdomā prioritāšu secība, kā arī jāatceras – PIETEIKUMS JĀAPSTIPRINA KLĀTIENĒ, IERODOTIES KĀDĀ NO AUGSTSKOLU UZŅEMŠANAS PUNKTIEM.         Rēzeknes Augstskolas uzņemšanas punkts darbosies Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē. Uzņemšanas komisijas tārunis 646 22862, e-pasts: san@ru.lv.

Atnākot pie operatora noteikti jāapstiprina pieteikums, un tikai tad varēs uzskatīt, ka reflektants ir pieteicies studijām un piedalīsies konkursā uz valsts finansētajām budžeta vietām. Elektroniski sagatavoto pieteikumu varēs apstiprināt laika posmā no 10. līdz 17. jūlijam. Ja kādam sagādās grūtības aizpildīt elektroniski pieteikumu, to varēs izdarīt arī uzņemšanas punktā, kompetenta speciālista vadībā.

Par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, ir viena reģistrācijas maksa – Ls 20. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus. Plašāka informācija par pieteikšanos studijām 2012./2013.mācību gadam jau šobrīd ir pieejama www.latvija.lv/studijas.

Rēzeknes Augstskola ir septītā lielākā valsts dibinātā augstskola, kurā šobrīd studē vairāk nekā 2000 studenti. 2012./2013. studiju gadā Rēzeknes Augstskola reflektantiem piedāvās 40 dažādas pilna un nepilna laika studiju programmas. Pilna laika studiju programmās Rēzeknes Augstskolā reflektanti konkursa kārtībā varēs pretendēt uz budžeta vietām. Kopumā šī gada vasaras uzņemšanas periodā Rēzeknes Augstskola piedāvās 385 valsts finansētas budžeta vietas.

19 Rēzeknes Augstskolas darbības gados sagatavoti vairāk nekā 8 tūkstoši absolventu. Rēzeknes Augstskolā darbojas četras fakultātes: Ekonomikas un vadības, Inženieru, Izglītības un dizaina un Humanitāro un juridisko zinātņu. Studijas tiek nodrošinātas visos līmeņos – pamatstudijas, maģistra un doktora.

Rēzeknes Augstskolas diplomu pielikumiem ir piešķirta Eiropas Komisijas atzinības zīme.


RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv