Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
10.07.2012
Informācija reflektantiem!

Informācija reflektantiem!

No 10. līdz 17. jūlijam notiks elektroniskā pieteikšanās studijām www.latvija.lv/studijas. Ja nav izdevies mājās aizpildīt elektronisko pieteikumu, to varēs izdarīt Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115, 107.telpā). Līdzi jāņem pasi, dokumentu par vispārējo vidējo izglītību, centralizēto eksāmenu sertifikātus.

Ja elektroniskais pieteikums aizpildīts, TAS OBLIGĀTI JĀAPSTIPRINA KĀDĀ NO

UZŅEMŠANAS PUNKTIEM. Rēzeknē to varēs izdarīt Atbrīvošanas alejā 90, 115.telpā. Jādodas, līdzi ņemot pasi un dokumentu oriģinālus, un jāapstiprina savs pieteikums klātienē.

Tikai tad, kad pie operatora būs apstiprināts pieteikums, varēs uzskatīt, ka notikusi pieteikšanās studijām. Gadījumos, ja pie operatora nav veikta elektroniskā pieteikuma apstiprināšana, nevar gaidīt konkursa rezultātus un pretendēt uz budžeta vietu. Pie operatora ir jāsaņem pieteikuma apliecinājuma izdruka!

Ja esi izvēlējies studēt RA Izglītības un dizaina fakultātes studiju programmā „Interjera dizains”, 18. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 paredzēta konsultācija.

Plkst. 10.00 sāksies iestājpārbaudījums zīmēšanā. TAS NORITĒS ATBRĪVOŠANAS ALEJĀ 115, 221. un 102. telpā. Uz eksāmenu līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments!

3.

20. jūlijā tiks paziņoti konkursa PIRMĀS KĀRTAS rezultāti. Tos varēs apskatīt, ielogojoties www.latvija.lv/studijas, saņemot īsziņas vai elektroniskās vēstules veidā.

4.

23. un 24. jūlijā līdz plkst. 16.00 notiks reģistrēšanās studijām. To varēs izdarīt tikai 1.prioritāti ieguvušie. Rēzeknes Augstskolā ar RA reflektantiem tiks slēgts studiju līgums Atbrīvošanas alejā 90, 115. auditorijā.

5.

Pretendentiem, kuri turpina piedalīties konkursā studiju uzsākšanai, jāapstiprina piedalīšanās 2. kārtā e-pakalpojumā no 23.līdz 24.jūlijam.

 6.

2. kārtas rezultāti būs zināmi 24. jūlijā. Tos varēs apskatīt ielogojoties www.latvija.lv/studijas, saņemt īsziņas vai elektroniskās vēstules veidā.

7. Reģistrēšanās studijām pēc 2. Kārtas notiks 25., 26. un 27. jūlijā Rēzeknes Augstskolā Atbrīvošanas alejā 90, 115.telpā. Līdzi jāņem:

3 fotokartiņas (3x4);

pases kopija (personiski uzrādot pasi);

ja mainīts uzvārds, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

 

Piesakoties studijām, jāuzrāda:

 

  • dokuments par vispārējo vidējo izglītību - atestāta vai diploma ar sekmju izrakstu oriģināls;
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas to kopijas (nav obligāti, ja vidējā izglītība iegūta pirms 2004.gada);
  • Uzņemšanas noteikumos norādīto papildpunktu iegūšanai nepieciešamie dokumenti;
  • ja mainīts uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments.

 

Reģistrējoties studijām, Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

  • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  • konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  • Uzņemšanas noteikumos norādīto papildpunktu iegūšanai nepieciešamie dokumenti;
  • 3 fotokartiņas (3x4);
  • pases kopija (personiski uzrādot pasi);
  • ja mainīts uzvārds, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

 

Visiem reflektantiem, kas pieteicās pamatstudijām VUPP sistēmā, OBLIGĀTI jāapstiprina dalība konkursa OTRAJĀ KĀRTĀ (elektroniski) no 20. līdz 24. jūlijam

VUPP sistēmas pirmās prioritātes reflektantu reģistrēšanās un līgumu slēgšana pamatstudijām Rēzeknes Augstskolā 2012./2013. akadēmiskajam studiju gadam notiks  

no 23. līdz 24. jūlijam 

(Atbrīvošanas alejā 90, 115. auditorijā) no plkst. 9.00 līdz 16.00

 

Pārējiem reflektantiem reģistrēšanās un līgumu slēgšana pamatstudijām notiks pēc VUPP sistēmas otrās kārtas konkursa noslēguma

no 25. līdz 27.jūlijam

(Atbrīvošanas alejā 90, 115. auditorijā) no plkst. 9.00 līdz 16.00

!!! Reģistrējoties studijām par maksu, pirms reģistrēšanās  jābūt samaksātiem 30 % no gada studiju maksas!

 RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv