Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
10.07.2012
Par iestājpārbaudījumu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Interjera dizains”

Par iestājpārbaudījumu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Interjera dizains”

Reflektantiem, kuri izvēlējjušies studēt RA Izglītības un dizaina fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Interjera dizains”, 18. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 paredzēta konsultācija, pēc tam iestājpārbaudījums.

Eksāmens kompozīcijā          

Mērķis

Novērtēt reflektantu zināšanas, prasmes, vizuālās spējas un atbilstību izvēlētajai interjera dizainera profesijai. 

Uzdevumi

Dekoratīvs radošs darbs kolāžas tehnikā par attiecīgo tēmu, piem., „Telpa” u.c.

Eksāmena materiāli

Zīmēšanas papīrs A3, zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, kartons 40x40, guaša krāsas, otas, palete, trauks ūdenim, PVA vai zīmuļlīme, šķēres, dažādi krāsaini papīri, gofrēti kartoni un citi materiāli kolāžai.

Norises procedūra

Eksāmena laiks – 4 mācību stundas. Nodarbības notiek kompozīcijas kabinetā, kur iepriekš sanumurētas darba vietas. Eksāmena sākumā tiek izlozētas darba vietas un šifrētas darba planšetes. 

Rezultātu vērtēšana

Eksāmena darbus vērtē augstskolas apstiprinātā komisija 10 ballu sistēmā. Pirms eksāmena reflektanti tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem, kas tiek veidoti saskaņā ar standartu vizuālajā mākslā: mākslas valodas un kompozīcijas principu pielietošanu.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv