Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
20.08.2012
Rēzeknes Augstskolā turpinās reflektantu uzņemšana

Rēzeknes Augstskolā turpinās reflektantu uzņemšana

No 20.augusta līdz 14.septembrim Rēzeknes Augstskolā turpinās reflektantu uzņemšana atsevišķās studiju programmās.

 

Ekonomikas un vadības fakultātē:

 • Pilna laika un nepilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

„Vadības zinātne”

„Ekonomika” (Studiju virzieni: finanšu un grāmatvedības vadība, uzņēmējdarbības tiesības)

„Uzņēmējdarbība” (Studiju virzieni: mārketinga vadība, komercpakalpojumu vadība,  tūrisma uzņēmuma vadība)

 •  Pilna un nepilna laika augstākā līmeņa studiju programmās (maksas grupā):

  „Vadības zinātne”
  "Finanšu vadība"
  "Finanses"

Inženieru fakultātē:

 

 • Nepilna laika pamatstudiju programmā (maksas grupā):

„Būvniecība”

 

 • Pilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

 

„Vides inženieris”

„Programmēšanas inženieris”

„Mehatronika”

„Elektroniskā komercija”

 

 • Pilna laika maģistra studiju programmās ir vakantas budžeta vietas:

 

„Vides aizsardzība” (2 budžeta vietas)

 „Datorsistēmas” (7 budžeta vietas)

 

 • Pilna laika doktora studiju programmās (maksas grupā):

 

„Sociotehnisku sistēmu modelēšana”

 

 • Pilna laika doktora studiju programmās ir vakanta budžeta vieta:

 

 „Vides inženierzinātne” (2 budžeta vieta)

 

Izglītības un dizaina fakultātē:

 • Pilna laika un nepilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

 

„Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”

 

„Sociālais rehabilitētājs”

„Vides dizains”

„Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”

„Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”

„Tulks referents”

„Sociālais pedagogs”

„Speciālās izglītības skolotājs”

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”

„Interjera dizains”

„Apģērbu projektēšana un dizains” (Specializācijas: šūto izstrādājumu projektēšana un dizains, rokdarbu projektēšana un dizains apģērbā, stila dizains, mašīnadījumu projektēšana un dizains apģērbā)

 • Pilna laika maģistra studiju programmās (maksas grupā):

„Pedagoģija”

„Karjeras konsultants”

 "Speciālā pedagoģija"

 

 • Pilna laika doktora studiju programmā (maksas grupā):

„Pedagoģija”

 

 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē:

 

 • Pilna laika pamatstudiju studiju programmās (vakantas budžeta vietas):

 

 

„Filoloģija” (4 budžeta vietas)

„Vēsture” (3 budžeta vietas)

 

 • Pilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

  „Filoloģija”

  „Vēsture”

          „Tiesību zinātne”

 • Pilna laika maģistra studiju programmās vakantas budžeta vietas:

 

 

„Filoloģija” (5 budžeta vietas)

„Arhīvniecība” (5 budžeta vietas)

 

 • Nepilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

„Tiesību zinātne”

 • Nepilna laika profesionālajā augstākā līmeņa studiju programmā (maksas grupā):

„Reliģijas pedagoģija”

 

 

Reflektantu dokumentu pieņemšana no 20. līdz 24. augustam notiks Atbrīvošanas alejā 90 (115.telpa). Laika posmā no 27. augusta līdz 14. septembrim - RA fakultātēs:

 • Ekonomikas un vadības fakultātē, Atbrīvošanas alejā 90, 315. telpa.
 • Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē, Atbrīvošanas alejā 115, 311.telpa.
 • Inženieru fakultātē, Atbrīvošanas alejā 76, 3.telpa.
 • Izglītības un dizaina fakultātē, Atbrīvošanas alejā 115, 218.telpa

 

Uzņemšanas komisijas darba laiks no plkst. 9.00 līdz 16.00. Reģistrēšanās studijām – 14.septembrī. Iestājpārbaudījumi – 14. septembrī. Plkst. 14.00

 

 

Plašāka informācija:

Rēzeknes Augstskolas Uzņemšanas komisija

Tālr. 64622862
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv