Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
24.08.2012
Līdz 14. septembrim Rēzeknes Augstskolā turpinās reflektantu uzņemšana

Līdz 14. septembrim Rēzeknes Augstskolā turpinās reflektantu uzņemšana

No 20.augusta līdz 14.septembrim Rēzeknes Augstskolā turpinās reflektantu uzņemšana atsevišķās studiju programmās.

 

Ekonomikas un vadības fakultātē:

 • Pilna laika un nepilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

„Vadības zinātne”

„Ekonomika” (Studiju virzieni: finanšu un grāmatvedības vadība, uzņēmējdarbības tiesības)

„Uzņēmējdarbība” (Studiju virzieni: mārketinga vadība, komercpakalpojumu vadība,  tūrisma uzņēmuma vadība)

 •  Pilna un nepilna laika augstākā līmeņa studiju programmās (maksas grupā):

  „Vadības zinātne”
  "Finanšu vadība"
  "Finanses"

Inženieru fakultātē:

 

 • Nepilna laika pamatstudiju programmā (maksas grupā):

„Būvniecība”

 

 • Pilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

 

„Vides inženieris”

„Programmēšanas inženieris”

„Mehatronika”

„Elektroniskā komercija”

 

 • Pilna laika maģistra studiju programmās ir vakantas budžeta vietas:

 

„Vides aizsardzība” (2 budžeta vietas)

 „Datorsistēmas” (7 budžeta vietas)

 

 • Pilna laika doktora studiju programmās (maksas grupā):

 

„Sociotehnisku sistēmu modelēšana”

 

 • Pilna laika doktora studiju programmās ir vakanta budžeta vieta:

 

 „Vides inženierzinātne” (2 budžeta vieta)

 

Izglītības un dizaina fakultātē:

 • Pilna laika un nepilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

 

„Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”

 

„Sociālais rehabilitētājs”

 

„Vides dizains”

„Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”

„Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”

„Tulks referents”

„Sociālais pedagogs”

„Speciālās izglītības skolotājs”

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”

„Interjera dizains”

„Apģērbu projektēšana un dizains” (Specializācijas: šūto izstrādājumu projektēšana un dizains, rokdarbu projektēšana un dizains apģērbā, stila dizains, mašīnadījumu projektēšana un dizains apģērbā)

 • Pilna laika maģistra studiju programmās (maksas grupā):

„Pedagoģija”

 

„Karjeras konsultants”

 "Speciālā pedagoģija"

 

 • Pilna laika doktora studiju programmā (maksas grupā):

„Pedagoģija”

 

 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē:

 

 • Pilna laika pamatstudiju studiju programmās (vakantas budžeta vietas):

 

 

„Filoloģija” (4 budžeta vietas)

„Vēsture” (3 budžeta vietas)

 

 • Pilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

„Filoloģija”

„Vēsture”

          „Tiesību zinātne”

 • Pilna laika maģistra studiju programmās vakantas budžeta vietas:

 

 

„Filoloģija” (5 budžeta vietas)

„Arhīvniecība” (5 budžeta vietas)

 

 • Nepilna laika pamatstudiju studiju programmās (maksas grupā):

„Tiesību zinātne”

 • Nepilna laika profesionālajā augstākā līmeņa studiju programmā (maksas grupā):

„Reliģijas pedagoģija”

 

 

Reflektantu dokumentu pieņemšana līdz 14. septembrim - RA fakultātēs:

 • Ekonomikas un vadības fakultātē, Atbrīvošanas alejā 90, 315. telpa.
 • Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē, Atbrīvošanas alejā 115, 311.telpa.
 • Inženieru fakultātē, Atbrīvošanas alejā 76, 3.telpa.
 • Izglītības un dizaina fakultātē, Atbrīvošanas alejā 115, 218.telpa

 

Uzņemšanas komisijas darba laiks no plkst. 9.00 līdz 16.00. Reģistrēšanās studijām – 14.septembrī. Iestājpārbaudījumi – 14. septembrī. Plkst. 14.00

 

Plašāka informācija:

Rēzeknes Augstskolas Uzņemšanas komisija

Tālr. 64622862

 
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv