Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
05.09.2012
Gaidām ierosinājumus Karjeras nedēļas norisei Rēzeknē!

Gaidām ierosinājumus Karjeras nedēļas norisei Rēzeknē!

2012.gada 26.-30.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūras Euroguidance programma sadarbībā ar Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Daugavpils un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm organizēs Karjeras nedēļas programmu šajās pilsētās.

 MĒRĶIS

Šogad Karjeras nedēļa vienlaicīgi norisināsies piecās pilsētās, bet turpmāk šāds pasākums varētu kļūt par tradīciju visā Latvijā ar mērķi – palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties.

 

Katrā pilsētā būs atšķirīga programma, bet visās pilsētās katru pēcpusdienu, lai netraucētu mācību procesu, skolēniem un viņu vecākiem piedāvās daudzpusīgus pasākumus, aktualizējot šādu tematiku: iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru. Mācību procesa ietvaros vispārizglītojošās un profesionālās skolās tiks veidotas karjeras izvēles tematikai veltītas mācību un audzināšanas stundas un ārpusklases pasākumi visu vecumu skolēniem.

 Rīkotāji

Organizatori cer, ka pateicoties pašvaldības, visu veidu izglītības iestāžu, jaunrades un interešu centru, valsts un privāto uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un privātpersonu ieinteresētībai un atbalstam, Karjeras nedēļas laikā ikviens jaunietis un arī viņu vecāki varēs uzzināt, redzēt, izmēģināt, pārliecināties un diskutēt par nodarbināmības, profesijas izvēles un izglītības iespējām.

 

Karjeras nedēļas norise

 

Pilsētā vienlaicīgi var noritēt vairāki pasākumi dažādās vietās dažādu vecuma un interešu grupu skolēniem (piemēram, vispārizglītojošās un profesionālās skolās mācību procesa ietvaros, plānoti pasākumi skolēniem profesionālās izglītības iestādēs, kompetenču centros, interešu centros, augstskolās, dažādu veidu uzņēmumos, nevalstiskās organizācijās, jaunrades namos, karjeras konsultēšanas centros, pilsētas bibliotēkās, kultūras namos utt.).

 

Iespējamie pasākumu veidi vispārizglītojošās un profesionālās skolās visas nedēļas garumā, kurus organizē vienas skolas ietvaros dažādu vecumu un grupu skolēniem:

  • Karjeras izglītības nodarbības par karjeras izvēles un plānošanas tēmām visām klašu grupām;
  • Informatīvie pasākumi par karjerus iespēju izpēti un resursiem;
  • Individuālas un grupu karjeras konsultācijas (iespēju robežās);
  • ”Karjeras stāsti”- tikšanās ar skolu absolventiem, vietējiem uzņēmējiem, skolēnu vecākiem;
  • Vienaudžu stāsti par savu darba pieredzi darba tirgū;
  • Īsfilmu un videofilmu demonstrēšana;
  • Projekti, ekskursijas, diskusijas, izstādes.

 

GRIBĒTU DZIRDĒT RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU IEROSINĀJUMUS  PAR TO, KĀ VIŅI REDZ ŠO PASĀKUMU, KĀDĀ VEIDĀ AUGSTSKOLA VARĒTU IESAISTĪTIES UN BŪT NODERĪGA KARJERAS IZVĒLES PROCESA SEKMĒŠANĀ UN ŠĪ PASĀKUMA ORGANIZĒŠANĀ. Ierosinājumus gaidām uz e-pastu san@ru.lv līdz 9.septembrim. Ja ir students vai studentu grupa, kura varētu uzņemties rīkot kādu pasākumu vai aktivitāti, piesakieties. Tā ir lieliska iespēja parādīt sevi un palīdzēt kādam nākotnes profesijas izvēlē!
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv