Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
05.09.2012
Latvijas nākotne ir tavās rokās! Visgudrākajām domām – 1000 latu balva!

Latvijas nākotne ir tavās rokās!   Visgudrākajām domām – 1000 latu balva!

Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020. gadam ir nodots sabiedriskajai apspriešanai. „Baltijas forums” izsludina konkursu par alternatīvu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Trīs labāko darbu autorus gaida naudas balvas.

Konkursā aicinām piedalīties studentus, doktorantus, zinātniekus un augstskolu mācībspēkus, kā arī ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kuram ir savs viedoklis par to, kādus attīstības virzienus būtu jānosaka par prioritātēm. Stratēģijām un rīcības virzieniem jābūt atbilstošiem mūsdienu globālajai situācijai, kā arī Latvijas sociālajiem un ekonomiskajiem resursiem.

Darba apjoms: līdz 10 lpp.

Darbi iesniedzami: līdz 2012. gada 1.oktobrim (ieskaitot), nosūtot darbu (failu ne lielāku par 15MB) uz „Baltijas foruma” elektronisko pasta adresi: baltforums@baltforums.lv un office@balticforum.org , vai uz biedrības pasta adresi: “Baltijas forums”, Jēkaba iela 26/28/1-9, Rīga, LV-1050.

Darbam jāpievieno iesniegums, kurā jābūt norādītai šādai kontaktinformācijai:

• darba autora(u) vārds, uzvārds;

• darba vai mācību vieta un amats;

• tālruņu numurs;

• pasta un e-pasta adreses.

 

Saņemt papildus informāciju var pa tālruni (+371) 67509350 vai 67509352, pa e-pastu, kā arī mūsu interneta vietnē www.balticforum.org .

Konkursa rezultātus paziņos “Baltijas foruma” speciāli izveidota ekspertu komisija ne vēlāk kā 20.oktobrī. Labākā darba autors saņems naudas balvu – 1000 Ls, otrās un trešās vietas ieguvēji attiecīgi 500 un 300 Ls.

Visi konkursam iesūtītie darbi tiks apkopoti un iesniegti Saeimai izskatīšanai Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijā.  “Baltijas forums” izskatīs iespēju izdot labākos darbus atsevišķā krājumā.

Konkursam noslēdzoties, „Baltijas forums” aicinās visus dalībniekus uz apaļā galda diskusiju konkursa rezultāta apspriešanai, kur katram dalībniekam tiks dota iespēja aizstāvēt savu pozīciju publiski.

Nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020.gadam sākotnējā redakcija >>

 

Jūsu „Baltijas Forums”
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv