Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
20.09.2012
Aprit 15 gadi, kopš Rēzeknes Augstskola sadarbojas ar Jādes augstskolu (Vācija)

Aprit 15 gadi, kopš Rēzeknes Augstskola sadarbojas ar Jādes augstskolu (Vācija)

Šogad zīmīgu sadarbības jubileju svinēs divas augstākās izglītības iestādes: Rēzeknes Augstskola (RA)  un Jāde Hochschule (Vācija). Pirms 15 gadiem toreizējā RA rektore prof. Irēna Silineviča parakstīja sadarbības līgumu ar Vilhelmshāfenes augstskolas rektoru prof. Dr. Kiršu.

Līgums paredzēja augstskolu sadarbību studentu un docētāju apmaiņā, taču laika gaitā sadarbība stiprinājusies un īstenotas visdažādākās aktivitātes. Visciešāk abas augstskolas sadarbojas studentu un docētāju apmaiņas programmās, kas sekmē izglītības kvalitātes paaugstināšanos. Šajos gados Rēzeknes Augstskolas mācībspēki un personāls iepazinuši studiju sistēmu Vācijā, piedalījušies konferencēs, semināros, apmeklējuši intensīvos vācu valodas kursus. Par tradīciju kļuvusi ciešā sadarbība inženierzinātņu jomā – Rēzeknes Augstskolā katru gadu studentiem ir iespēja klausīties vieslektoru lekcijas.

Profesors Hanns Grützners bijis tas, kurš sācis īstenot sadarbību starp Vilhelmshāfenes augstskolu (pašreizējais nosaukums – Jade Hochschule) un RA Inženieru fakultāti: lasīja lekcijas un vadīja praktiskās nodarbības RA studentiem.  Tālāk šo sadarbību attīstījis Jade Hochschule profesors Dr.Ing. Josefs Timmerbergs. 2012. gadā J.Timmerbergs darbojās RA Mehatronikas programmas valsts gala pārbaudījumu komisijā, kura vērtē studentu izstrādātos inženierprojektus, piešķir bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju mehatronikā; 2011. gadā – bija RA Inženieru fakultātes organizētās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi” orgkomitejas loceklis; regulāri kopā ar savu kolēģi Dipl.Ing. Paulu Beckmanu un vācu studentu grupām apmeklējuši RA un vadījuši kopīgas nodarbības Latvijas un Vācijas studentiem. 

RA Inženieru fakultātes studenti jau vairākus gadus dodas uz Vāciju, lai piedalītos robotu konkursā Design Challenge un apliecinātu savas zināšanas mehatronikā. 2012. gadā sacensībās piedalījās RA studenti Jurijs Komkovs, Oskars Rukmans, Jānis Valiniks, 2011. gadā – Matīss Gailāns, Jānis Šaudiņš, Artūrs Ziļs; 2010. gadā – Guntis Koļčs, Elvijs Apeināns, Ivars Opincāns; 2009.gadā – Guntis Koļčs, Normunds Teirumnieks, Ivars Opincāns, 2008. gadā – Guntis Koļčs, Normunds Teirumnieks, Pāvels Bogdanovs. Studijas un prakses apguve Vācijā neapšaubāmi paaugstinājusi aktivitātē iesaistīto  studentu konkurētspēju darba tirgū. Savukārt tiem, kuri izvēlas studēt RA Inženieru fakultātē studiju programmā „Elektroniskā komercija” vai „Inženieris programmētājs”, tiek piedāvāts iegūt ne tikai RA, bet arī Jādes augstskolas diplomu, ar nosacījumu, ka ir labas vācu valodas zināšanas.

Pateicoties Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļas aktīvajam darbam un iniciatīvai, sadarbība sekmējusi arī  citu sabiedrības interešu grupu iesaistīšanos. Var droši teikt, ka ik gadu Rēzeknes iedzīvotāji ir viesojušies Vācijā – gan augstskolu mācībspēki, vispārizglītojošo skolu pedagogi,  dažu pašvaldību vadītāji, kuri apmeklējuši gan uzņēmumus, tikušies ar Vilhelmshafenes, Emdenes, Krumhernas domes darbiniekiem, viesiem sniegts plašs ieskats par Austrumfrīzijas reģionu, rādīti vēsturiskie apskates objekti, kopā būts koncertos, izstādēs.

Šīs sadarbības rezultātā sagādāta humānā palīdzība Viļānu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas divām pirmsskolas izglītības iestādēm, Rēzeknes sociālajai pārvaldei, Rēzeknes logopēdiskajai internātpamatskolai.

2006. gadā iedibināta Vācijas stipendiju piešķiršana Rēzeknes jauniešiem. Šis finansiālais atbalsts vairākiem Latgales jauniešiem ļāvis apgūt dažādas profesijas.

Kopīgas aktivitātes īstenotas ne tikai studiju procesā, bet arī ārpusstudiju laikā:   dažus gadu atpakaļ Rēzeknē un Viļānos norisinājies vērienīgs sporta pasākums – skolēnu sadraudzības futbola spēles, bet pēc gada līdzīgā spēlē latgalieši ar vāciešiem  tikās Vilhelmshafenē.

Pateicoties Rēzeknes Augstskolas iedibinātajiem kontaktiem, vāciešu sadarbības partneru loks Rēzeknes apkaimē krietni palielinājies. Rēzeknes 1.vidusskolā iedibinātas vairākas tradīcijas, un īpaša vērība tiek pievērsta vācu valodas apguvei. Ik pavasari notiek Vācu valodas dienas pasākums, kas ļauj iepazīt vācu kultūru, tradīcijas, uzzināt par Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienesta programmām un stipendijām.

Šobrīd Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļa iesaistījusies Tempus IV programmā. Šis projekts tiks īstenots Eiropas Savienības partneraugstskolām starp Jade Hochschule, Worms Fachhochschule (Vācija) un The Institute of Technology Tralee (Īrija), un Rēzeknes Augstskola būs kā pilntiesīgs partneris.  Tas ir starpvalstu projekts, kura mērķis modernizēt tūrisma menedžmenta studiju programmas, iekļaujot tādas valstis kā Azerbaidžāna, Armēnija un Gruzija. Projekts tiks tendēts uz jaunu studiju modeļu ieviešanu, mācību metožu pilnveidošanu un personāla apmācību.

            Sadarbības svinības notiks 8. oktobrī. Pilsētas Kultūras namā paredzēta kopīgas izstādes atklāšana, koncerts, kā arī viesiem tiks piedāvāta plaša kultūrprogramma. Sekojiet līdzi informācijai www.ru.lv

 

Plašāka informācija:

Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļa

e-pasts: asd@ru.lv

Tālr. 646 24278

Programma
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv