Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
11.10.2012
Aizvadīta konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”

Aizvadīta konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”

2012. gada 28. un 29. septembrī, Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar Tallinas Universitāti (Igaunija), Maskavas Pilsētas pedagoģisko universitāti (Krievija), P. M. Mašerova vārdā nosaukto Vitebskas valsts universitāti (Baltkrievija) norisinājās I starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”. Konferencē piedalījās zinātnieki, praktiķi, pedagogi, amatiermākslas kolektīvu vadītāji un to dalībnieki no Lietuvas, Krievijas, Polijas, Norvēģijas, Lielbritānijas un Latvijas, lai prezentētu savu valsti, izglītības iestādi, kultūru un tradīcijas, lai gūtu jaunus iespaidus un zināšanas, mainītos pieredzē un veidotu jaunus sadarbības projektus.

I starptautiskā zinātniski praktiskā konference Rēzeknē aizsāka jaunu tradīciju, lai ik gadu pulcētu arvien vairāk interesentus, zinātniekus, pētniekus dažādās kultūras jomās. Konferenci atklāja Rēzeknes Augstskolas Zinātņu prorektore Ilga Šuplinska, LR Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Inese Laizāne, Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Jaudzema. Tikpat dinamisks, progresējošu motīvu pilns kā pati konference bija instrumentālā ansambļa „Excelsus” muzikālais apsveikums vadītājas Zanes Ludboržas vadībā. Tā laikā tika atskaņoti pasaulē slavenu komponistu darbu fragmenti, kā arī Latgales polkas melodijas.

Referātu prezentāciju uzsāka I. Šuplinska ar prezentāciju „Opportunities of Development of the Regional Studies in the Rezeknes Augstskola”, kuras ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Rēzeknes Augstskolu, tās lomu Latvijā un ārpus tās. I. Dukaļska prezentēja referātu par Latgales tradicionālo mūziku no 1920. gada līdz mūsdienām un viesi no Pskovas valsts universitātes V. Kučerovsaka un V. Berdišovs uzstājās ar prezentāciju „Особенности преподования жывописи и рисунка для дизайнеров”, kuras laikā tika sniegts priekšstats par metodēm, kādas tiek pielietotas jauno dizaineru izglītošanai un profesionālai pilnveidei pārstāvētajā universitātē.

Referātus prezentēja šādās sekcijās: „Kultūra un sabiedrība reģionālās identitātes diskursā”, „Mūzikas zinātne praksei” un „Māksla un dizains”. Sekciju dalībnieki bija zinātnieki, praktiķi un pedagogi no Maskavas Pilsētas pedagoģiskās universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, Liepājas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Augstskolas, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Sanktpēterburgas valsts kultūras un mākslas universitātes, Latvijas Universitātes PPMF, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Majoru vidusskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Buck New universitātes, Rēzeknes 5. vidusskolas, Vitebskas valsts universitātes.

Pasākuma ietvaros tika atklātas trīs izstādes, kurās bija aplūkojami Lietuvas un Latvijas topošo dizaineru darbi, kā arī grafikas darbu izstāde „Satikšanās”, kurā prezentēti Wojciech Pilarski (Lodzas Humanitārā un ekonomikas akadēmija) un Diānas Apeles (Rēzeknes Augstskola) darbi.

 Konferences pirmā diena noslēdzās Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, kur Rēzeknes Augstskolas, Maskavas Pilsētas pedagoģiskās universitātes un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jaunie mūziķi sniedza koncertu konferences dalībniekiem, viesiem un pilsētas iedzīvotājiem.

Otrā konferences diena bija veltīta praktiskajām nodarbībām, kuru laikā konferences dalībnieki, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogi varēja radoši darboties mākslas un mūzikas meistardarbnīcās. Meistardarbnīcu vadītāji dalījās ar praktisko pieredzi un inovatīvām idejām. Radošajās darbnīcās darbojās pedagogi no dažādām Latgales izglītības iestādēm. Visvairāk interesentu bija no pirmsskolas izglītības iestādēm „Bitīte” un „Laimiņa” un Logopēdiskās internātpamatskolas. Visi meistardarbnīcu dalībnieki saņēma Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centra apliecības.

 

Ar iespaidiem par konferenci dalījās Maskavas Pilsētas pedagoģiskās universitātes docente O. Kosiborod.

-          Kas Jūs pamudināja piedalīties šajā konferencē?

-          Šīs konferences tēma cieši savijas ar manas darbības sfēru, izvirzītie jautājumi ir aktuāli arī Krievijā. Konference sevī ietver ne tikai zinātniskās aktivitātes, bet arī sadraudzību, kas mūsdienās ir īpaši svarīga tālākai attīstībai.

-          Kāds ir Jūsu guvums no šī pasākuma?

-          Jaunas idejas, jauns skatījums uz problēmām, kas ir kopīgas mūsu tautām. Mēs piedāvājām savas problēmu risināšanas metodes, uzskatus un pārliecības, kā arī ar lielu interesi uzklausījām citus viedokļus, pētījumus un piedāvātos risinājumus, kā ar kultūras un mākslas instrumentiem iespējams risināt nozīmīgas sociāla rakstura problēmsituācijas valstī, reģionā, skolā, ģimenē, ielās... Konference ir jaunu ideju ģenerators.

-          Ar ko Jums atmiņā paliks Latgale?

-          Latgale – skaista, silta, apbrīnojama, izjusta, labi dziedoša un dejojoša tauta, labsirdīgi, atsaucīgi, zinātkāri cilvēki. Pats nosaukums „Latgale” ir tik skanīgs un daudzsološs!

-          Kādi ir Jūsu novēlējumi un ieteikumi Rēzeknes Augstskolai, konferences organizatoriem?

-          Rēzeknes Augstskolai vēlos izteikt pateicību par to, ka ir noticis tik vērienīgs pasākums un organizatori ir spējuši piesaistīt daudzu valstu dalībniekus. Ar šo konferenci ir iedibināta jauna tradīcija Rēzeknē. Novēlu, lai nākamā konference norisinās topošajā koncertzālē un to pārpildītu dalībnieki no visas pasaules. Organizatoriem iesaku zinātniski praktiskās konferences pasākumu programmā iekļaut radošo festivālu, kurā tiktu iesaistīti dažādu izglītības iestāžu jaunieši.

-          Paldies par sarunu!

-          Tiksimies nākamgad!

Konferences organizatori pateicas par atbalstu SIA „Alba”, AS „Swedbanka”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram „Zeimuļs”, Rēzeknes pilsētas Kultūras namam.

 

Informāciju sagatavoja Ina Tuče

 
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv