Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
23.11.2012
Rēzeknes Augstskola parakstīs sadarbības līgumu ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru

Rēzeknes Augstskola parakstīs sadarbības līgumu ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru

27. novembrī plkst. 12.00 Rēzeknes Augstskolā (RA), Atbrīvošanas alejā 90 (107.auditorijā) notiks sadarbības līguma parakstīšana starp Rēzeknes Augstskolu un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru (ARPC). No RA puses līgumu parakstīs rektors, asoc.prof. Edmunds Teirumnieks, bet no ARPC – tā vadītāja Jevgenija Kušča.

            Līgums paredzēs sadarbību studiju un zinātnisko pasākumu organizēšanā (apmācības, semināru, prakšu, konferenču, radošo pasākumu u. c.), kā arī informācijas un pieredzes apmaiņā, kas vērsta uz abu pušu ietekmes pilnveidošanu jauniešu neformālās izglītības jomā.  Plānots attīstīt zinātniski pētniecisko un mācību metodisko sadarbību.

Iecerēts, ka ARPC atbalstīs Rēzeknes Augstskolas studentu dalību jaunu projektu izstrādē un ideju ģenerēšanā, iespēju robežās nodrošinās prakses vietas studentiem, studenti varēs izmantot iekārtas prakšu un prezentāciju vajadzībām. Savukārt Rēzeknes Augstskola apņemsies veikt zinātniski pētniecisko darbību un popularizēt kopējās sadarbības rezultātus, sadarboties jauniešu interešu un neformālās izglītības jomā, piedāvās Mūžizglītības centra pakalpojumus kursu, semināru organizēšanai. RA plāno organizēt jauno zinātnieku skolu, diskusiju klubus, kuri attīstītu jauniešos zinātniskā darba prasmes un iemaņas. Abas iestādes vienosies arī par abpusēji izdevīgiem nosacījumiem telpu izmantošanā.

Līgums tiks noslēgts uz pieciem gadiem.

Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļa
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv