Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
26.11.2012
Stipri studenti un mācībspēki – stiprai augstskolai

Stipri studenti un mācībspēki – stiprai augstskolai

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienas svinības, 16.novembrī Rēzeknes Augstskolā (RA) norisinājās svinīgs pasākums.

Pasākums īpaši nozīmīgs bija ar to, ka RA rektors asoc. prof. Edmunds Teirumnieks pasniedza diplomus pirmajiem RA doktora studiju programmas „Pedagoģija” zinātņu doktora grāda ieguvējiem – Ilgai Prudņikovai, Svetlanai Uščai un Spodrai Austrumai.                      

Ar lepnumu ir jāpiemin fakts, ka šis gads zīmīgs ar augstskolas 20 gadu jubilejas gaidām, kā arī ar to, ka RA mācībspēku rindas papildinājuši 7 jauni zinātņu doktori – Rasma Deksne (vides inženierzinātne), Aivars Kaupužs (sporta pedagoģija), Sandra Ežmale (ekonomika), Līga Mazure (tiesību zinātnes), Gunārs Strods (pedagoģija), Svetlana Ušča (pedagoģija) un Ērika Žubule (ekonomika).

Kā ierasts, pasākuma gaitā tika sveikti Gada docētāja un Gada studenta titula ieguvēji katrā fakultātē. Šogad par Gada docētāju Izglītības un dizaina fakultātē kļuva Gunārs Strods, savukārt Gada students – Diāna Laizāne; Ekonomikas un vadības fakultātē par Gada docētāju izvēlēta Iveta Dembovska un par Gada studenti – Ņina Kirillova; Inženieru fakultātē docētāja titulu ieguva Ilmārs Kangro, bet Ilze Dovgiallo kļuva par Gada studentu; Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē par Gada docētāju nominēts Modris Marcinkēvičs, bet Gada studente – Laura Stepiņa.

Svinīgā pasākuma laikā uzstājās skanīgais RA jauktais koris „Sonitum” (diriģents Jānis Mežinskis), kā arī deju kolektīvs „Dziga,” kuru vada Inga un Ilmārs Dreļi. Patriotisku svētku sajūtu pasākumā radīja Nautrēnu vidusskolas jauniešu teātris (vadītāja Ruta Krišāne) ar muzikāli literāro kompozīciju „Mana zeme, mana māja, mana sirds ir Latvija”.

Jācer, ka svētkos gūtā patriotisma dzirksts nezudīs ne RA mācībspēkos, ne studentos!

 

Laura Stepiņa,

RA studiju programmas „Filoloģija” 2.kursa studente 

For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv