Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
08.01.2006
Palīdzēdami citiem, palīdzam paši sev

Palīdzēdami citiem, palīdzam paši sev

Latgalē jau kopš padomju laikiem ir lielāks kā citviet Latvijā, to skolu skaits, kurās mācās bērni ar speciālām vajadzībām un praktiski no visas Latvijas. Ja izglītības reforma vispārizglītojošās skolās ir sākusies 90.gados un turpinās vēl joprojām, tad jaunā metodoloģija, modernizēts vai vienkārši atjaunots materiāli tehniskais nodrošinājums speciālajās skolās parādās samērā lēni. Viens no faktoriem, kas ietekmē šo procesu, ir atbilstošas metodoloģijas trūkums latviešu valodā, ierobežota jaunāko pētījumu pieejamība skolās.

Rēzeknes Augstskolā jau vairākus gadus sekmīgi darbojas otrā līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas: “Speciālā pedagoģija”, “Skolotājs logopēds”, “Surdopedagogs.” 2005. gada jūnija mēnesī tika saņemta licence programmām, kuras ir pagaidām vienīgās Latvijā -“Surdotulks” un profesionālā maģistra studiju programma ”Speciālā pedagoģija”, tāpēc ideja veidot Rēzeknes Augstskolā Speciālās pedagoģijas laboratoriju un Agrīnās palīdzības centru bija likumsakarīga, jo gadu gaitā krātie materiāli un pieredze varēja sākt īstenoties krietni efektīvākā formā.

Svinīga Speciālās pedagoģijas laboratorijas atklāšana notika īpaši izvēlētā dienā 13.decembrī, Lūcijas dienā, bet konsultācijas un citus pakalpojumus centrs sāks sniegt jau no 19.decembra. Šādas laboratorijas izveides pamatmērķis – attīstīt zinātniski pētniecisko darbību speciālās pedagoģijas problēmu risināšanā, veicot iniciatīvos pētījumus, adaptējot un izplatot specializētās datorprogrammas darbam ar bērniem, izglītojot sabiedrību un īpaši vecākus un pedagogus speciālās pedagoģijas un citu audzināšanas, bērna spēju, prasmju attīstīšanas jomā.

Sākotnējā iecere – veidot metodisko centru skolotāju, studentu pētniecisko aktivitāšu rosināšanai -, pateicoties Dreifusa veselības fonda (ASV), RA Pedagoģijas fakultātes, Zinātnes padomes atbalstam un protams, pašu docētāju neatlaidībai, ir pāraugusi grandiozā projektā, kas ir vērsts uz sabiedrības izglītošanu un atveseļošanu. Kā uzsver idejas iniciatore, Pedagoģijas un psiholoģijas katedras un šobrīd arī laboratorijas vadītāja docente Mārīte Rozenfelde, Latgalē, tāpat kā Latvijā kopumā ir samērā labi strukturēta bērnu attīstības, palīdzības centru sistēma, taču tie reti kurais nodarbojas ar problemātiskiem gadījumiem un pievērš uzmanību bērnam jau no piedzimšanas brīža. Tai pašā laikā ir labi zināms fakts, ka daudzi attīstības traucējumi ir novēršami, ja bērnam vēl zīdaiņa vecumā ir uzstādīta precīza diagnoze un vecākiem sniegts atbalsts bērna atveseļošanā. Centra mērķis būs realizēts, ja vecāki sapratīs, ka var nākt uz centru, lai vienkārši mazinātu savas rūpes, nejustos lieki sabiedrībā, lai būtu, kam uzticēt savus pārdzīvojumus, rodot pārliecību paša un bērna dzīves sakārtošanai.

Tā kā Speciālās pedagoģijas laboratorijā un Agrīnās palīdzības centrā varēs saņemt profesionālas psiholoģiskās, speciālpedagoģiskās, mākslas terapijas, medicīniskas iedabas konsultācijas, tad izmantot centra pakalpojumus ir aicināti arī studenti, īpaši pirmkursnieki, kuru adoptācija studiju procesam dažkārt var izraisīt nevēlamas stresa vai depresijas pazīmes. Speciālās pedagoģijas laboratorija būs ne tikai studentu prakses un praktisko iemaņu apguves vieta, bet arī zinātnisko pētījumu centrs, jo nākotnē ir iecerēts ne vien paplašināt piedāvāto pakalpojumu spektru, bet arī gādāt par periodiska izdevuma veidošanu speciālās pedagoģijas jomā.

Jāpiebilst, ka studenti ir aktīvi iesaistījušies jau laboratorijas izveidē: speciālās pedagoģijas specialitātes studenti vākuši un sistematizējuši metodiskos materiālus, mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja programmas pārstāvji izgatavo koka rotaļlietas un bērnu mēbeles centra darbības nodrošināšanai. Laboratorijas telpas ir piemērotas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, tajā ērti jutīsies gan bērni, gan viņu vecāki, jo relaksācijas, konferenču un darba telpās valda mājīgums un sirsnīga, cita cilvēka problēmas saprotoša un palīdzētspējīga atmosfēra.

Ilga Šuplinska, RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Speciālās pedagoģijas laboratorijas un agrīnā palīdzības centra darbības virzieni:

 • Agrīnā bērnu diagnostika un traucējumu korekcija.
 • Specializētu datorprogrammu izveide bērniem ar attīstības traucējumiem.
 • Speciālo metodiku aprobācija un standartizācija.
 • Konsultēšana dažādos psiholoģijas jautājumos.

Sniedzamie pakalpojumi:

 • Konsultācijas:
  • psiholoģiskās,
  • sociālpsiholoģiskās,
  • speciālpedagoģiskās,
  • medicīniskās (neiropatalogs, pediatrs)
  • kompleksās.
 • Vecāku un citu interesentu izglītošana (lekcijas, semināri, konferences, kursi).
 • Vecāku atbalsta grupu veidošana un vadīšana.
 • Mākslas terapija.
 • Mūzikas terapija.

Sniedzamie pakalpojumi ir par maksu. Tā kā centrā tiek respektētas indivīda vajadzības un iespējas, arī maksas jautājums tiks risināts mobili.

Kontakti:

Atbrīvošanas aleja 115, 1.stāvā, ieeja no verandas puses.

Tālrunis konsultāciju pieteikšanai : 46 22496, 46 24816. Visas konsultācijas un nodarbības notiek pēc iepriekšējas pierakstīšanās.

Darba laiki:

Agrīnās palīdzības centrs

 • Pirmdien 16.00 – 19.00
 • Ceturtdien 9.00 – 21.00

Psihologa konsultācijas

 • Pirmdien 9.00 – 13.00
 • 17.00 – 20.00

Kompleksās konsultācijas

 • Ceturtdien 17.00 – 21.00

Nodarbības mūzikas terapijā

 • Trešdien 15.00 – 18.00

 
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv