Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
16.05.2006
Jauno inženieru zinātniskā konference Rēzeknē

Jauno inženieru zinātniskā konference Rēzeknē

Šī gada 5.aprīlī konference, kuru organizēja RA Inženieru fakultātes Studentu pašpārvalde, notika jau desmito reizi. Zinātnisko darbu lasījumos ar referātiem piedalījās 26 topošie inženieri, savukārt pētījumu kvalitāti vērtēja komisija, kurās darbojās gan augstskolas mācībspēki, gan arī paši studenti. Komisiju vadīja RA prorektors zinātniskajā darbā profesors Gotfrīds Noviks.

Inženieru fakultātē tiek sagatavoti speciālisti vides inženierzinātnēs un programmēšanā, tāpēc konferencē prezentēto zinātnisko referātu tematiskais loks bija saistīts ar šīm zinātņu jomām, par ko liecina pētniecisko tēmu nosaukumi, piemēram, „Dažādu karjeru rekultivācijas pieredzes ārvalstīs pārskats un analīze”, „Materiālu adsorbcijas spēju izpēte”, „Procesoru dzesēšanas tehnoloģijas”. Varēja pārliecināties, ka studenti pētījumu izstrādē ieguldījuši nozīmīgu darbu un konferencei gatavojušies nopietni.

Par zinātniski augstvērtīgākajiem pētījumiem tika atzīti RA studiju programmas „Vides inženieris” 4.kursa studentu Gitas Dzenītes, Mārītes Zaicevas un Edgara Čubara kopdarbs „Sadzīves atkritumu poligona infiltrāta attīrīšanas iespēju pētījumi ar koagulācijas metodi” un šīs pašas studiju programmas 1.kursa studentu Lāsmas Pikumas, Jura Vucāna un Dzintara Vasiļa veikums „Ūdens ekoloģisko parametru noteikšana Rēzeknes upē”.

Studentu zinātniskajā konferencē godalgoti tika arī pētījumi „Pilsētas ainavas kvalitāte un to ietekmējošie faktori Smiltenē” (autore- maģistrantūras studiju programmas „Vides aizsardzība” 1.kursa studente Antra Ozola), „Meža kvalitāti ietekmējošo faktoru izvērtējums Rāznas dabas parkā” (autori - 3.kursa studenti Inese Lustika un Juris Mališevs), „Sniegs kā gaisa piesārņotības indikators Rēzeknes pilsētā” (autori - 1.kursa studenti Tatjana Joničonoka, Linda Klimentjeva un Natālija Groznova) un „Toksisko vielu bīstamības prognozēšana virszemes ūdeņos” (autori - 2.kursa studenti Māris Seimanovs un Edgars Civkors).

Drīzumā RA izdevniecība izdos konferences materiālu krājumu, kurā būs apkopoti studentu nolasīto referātu pilni teksti, kas ļaus plašākam interesentu lokam iepazīties ar veikto pētījumu metodēm un iegūtajiem rezultātiem. Kā liecina konferencē godalgoto darbu saraksts, topošo inženieru zinātniskajiem pētījumiem piemīt praktiska ievirze. Tas savukārt rada pārliecību, ka nākamie vides aizsardzības un datorzinātņu speciālisti Rēzeknes Augstskolā iegūtās akadēmiskās zināšanas un profesionālās iemaņas sekmīgi izmantos Latgales novada aktuālo problēmu izpētē un risināšanā.

Pagaidām vides kvalitātes jautājumi neatrodas mūsu sabiedrības interešu degpunktā, bet, kā liecina Rietumu valstu pieredze, paaugstinoties iedzīvotāju labklājības līmenim, likumsakarīgi palielinās arī cilvēku interese par to, cik sakārtotā un veselīgā vidē viņi dzīvo, kādas kvalitātes pārtiku un dzeramo ūdeni tie lieto. Tādējādi arī mums nākotnē būs arvien vairāk vajadzīgi tādi speciālisti, kuri spēs sniegt kompetentas atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem un ieteikt optimālākos problēmu risināšanas ceļus.

Sagatavojot atbilstošus speciālistus pašu mājās, mums neradīsies nepieciešamība izmantot nebūt ne lētos ārvalstu konsultantu pakalpojumus, tāpēc inženierzinātņu studijas ir visnotaļ atbalstāmas. Jāpiebilst, ka Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte ir vienīgā augstākā mācību iestāde Latvijā, kas sagatavo vides inženierus.

Ivars MATISOVS, Rēzeknes Augstskolas Dabas zinātņu katedras lektors
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv