Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
30.05.2006
RA pārstāvji referē konferencē Norvēģijā

RA pārstāvji referē konferencē Norvēģijā

Konference notika Hamarā (Norvēģija) Skolotāju sagatavošanas koledžā. Tā bija trešā starptautiskā konference šī projekta ietvaros, kurās piedalījās arī RA pārstāvji. 2004.gadā tā noritēja Parīzē (UNESCO), 2005.gadā - Bratislavā (Ekonomikas universitātē).

Projekta „Consumer Citizenchip Network” (CCN) mērķis ir sekmēt informētas sabiedrības veidošanu patērētājizglītības jomā un tajā iesaistītas vairāk nekā 30 pasaules valstis. Projektā Rēzeknes Augstskola darbojas jau trīs gadus. Šajā laikā nodibināti kontakti, notikusi mācībspēku un studentu apmaiņa. Pamatojoties uz projektā izstrādātajām vadlīnijām, ieviesti jauni studiju kursi studiju programmā „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”.

Konferencē Norvēģijā RA profesore V. Ļubkina referēja par tēmu „Dzīves prasmju izglītība Latvijā”, savukārt G. Ļubkins bija sagatavojis stenda referātu, kurā prezentēja Rēzeknes Augstskolas sadarbību ar ASV Dreifusa veselības fondu. Konferencē tika skatītas dažādas tēmas vairākās darba grupās – patērētāju tiesības un pienākumi, ētiskās izmaiņas, ilgtspējīga attīstība u. c.

Pedagoģijas nozarē lielākā vērība pievērsta jautājumiem par mācību saturu, mācīšanas metodēm, skolotāju sagatavošanas jautājumiem. Projektā, kā arī konferencē iesaistīti pārstāvji no dažādām iestādēm, organizācijām, struktūrvienībām – Ekonomikas ministrijām, Izglītības ministrijām, Bērnu un patērētāju aizsardzības organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kā arī no augstākās izglītības iestādēm.

Zīmīgi, ka starptautiskajā konferencē piedalījās vairāk ne kā 100 dalībnieki no 30 dažādām pasaules valstīm. Taču no Latvijas bija pārstāvētas trīs augstākās izglītības iestādes – Rēzeknes Augstskola, Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

Kā uzskata konferences dalībniece, profesore V. Ļubkina, šāda veida pasākumi ir lietderīgi vairākās jomās: sadarbības iespējas un kontakti, jauna pieredze, taču galvenais – kopējā darba rezultātā tiek izstrādāti jauni metodiski materiāli, vadlīnijas, rokasgrāmatas u.c.

Projekts CCN tiek realizēts SOCRATES/ERASMUS-3 programmas ietvaros un tā pirmā etapa darbības laiks ir noslēdzies, taču pašreiz tiek gaidīta atbilde no Briseles projekta turpinājumam nākošiem trīs gadiem, kur arī RA Mājas kultūras katedras pārstāvji ir iekļauti kā projekta dalībnieki.
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv