Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
09.01.2007
Rekonstruēs Rēzeknes Augstskolas studiju korpusu Atbrīvošanas alejā 115

Rekonstruēs Rēzeknes Augstskolas studiju korpusu Atbrīvošanas alejā 115

Kopš Rēzeknes Augstskolas pastāvēšanas, vairākkārt aktualizēts jautājums par 1929. gadā celtās Skolotāju institūta ēkas kapitālo remontu, kurā pašreiz atrodas RA Pedagoģijas un Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes. 2004. gadā tika izstrādāts pieteikums Valsts investīciju programmai, 2005. gada nogalē tika izsludināts konkurss par tehniskā projekta izstrādi, tā rezultātā AS „Komunālprojekts” Rēzeknes nodaļa veica tehniskā projekta izstrādi. Aizvadītajā gadā projekts atkārtoti pieteikts īstenošanai Valsts investīciju programmā, un valsts budžeta grozījumos 2006. gada oktobrī tika piešķirta finansējuma pirmā daļa.

2006. gada oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss par rekonstrukcijas veikšanu. Konkursā pieteicās divi pretendenti, tiesības veikt darbus ieguva SIA „Alvima”.

Bijušais skolotāju institūts ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, vienīgā pazīstamā arhitekta Paula Kundziņa projektētā ēka Rēzeknē. Rekonstrukcijas laikā tiks atjaunots ēkas pirmskara arhitektoniskais veidols, papildinot to ar mūsdienīgiem elementiem un fasādes izgaismošanu. Lai saglabātu ēku, no fasādes tiks noņemts neelpojošais poligrana pārklājums, laukums ēkas priekšā tiks pazemināts vairāk par pusmetru, pasargājot ēkas konstrukcijas no postošās mitruma ietekmes.

Ēka tiks pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (ierīkoti divi lifti). Pagrabstāvā tiks iekārtota kafejnīca, savukārt ēkas bēniņos būs izstāžu zāle. Apkārtesošā teritorija tiks labiekārtota, palielināsies arī autostāvvietu skaits.
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv