Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
27.06.2007
Arī profesionāļi mācās

Arī profesionāļi mācās

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedras pasniedzēja Aija Kukuka savā pamatojumā, kādēļ piedalās šajā projektā raksta: „ .. projekts izvēlēts nopietna jautājuma risināšanai. Nepietiek tikai ar tehnoloģiju lietojumu. Noteicošais tomēr ir metodika, kas vairāk vai mazāk ir atstāta otrajā plānā. Katrs varbūt šajā virzienā domājam un darbojamies dažādos līmeņos. Lai to novērstu un būtu kopējs redzējums, projekts varētu lieti noderēt. Arī dažādo augstskolu pārstāvniecība varētu izraisīt pozitīvu domu apmaiņu par iestrādēm un virzību e-studiju metožu mērķtiecīgākai izmantošanai, kā arī jau pieļauto kļūdu neatkātošanai.”

Liepājnieki mūsu projektā? Un ne tikai Liepājnieki, RTU Tālmācības studiju centrs nebaidās, ka kāds varētu nozagt viņu zināšanas vai idejas, bet gan dalās ar tām – kā jau īstā zināšanu sabiedrībā ir pieņemts, tādā veidā iegūstot labu pieredzi arī no citiem. Projektā sadarbojas septiņas augstskolas: Rēzeknes Augstskola, Vidzemes augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Ventspils Augstskola, V/A Sociālās integrācijas centrs, vadošais partneris RTU.

„Profesionāļu projekta” mērķis ir apkopot RTU Tālmācības studiju centra speciālistu pieredzi un izstrādāt kursu programmu, kas būtu kā atbalsts Latvijas augstskolu akadēmiskajam personālam e-studiju metožu lietošanā. Programmā ir iekļauti 8 kursi, no kuriem „Jaunākie tehnoloģiju sasniegumi un to praktiskas izmantošanas iespējas e-studijās” – obligātais kurss, taču no pārējā kursu piedāvājuma jāizvēlas 3, izvēli pamatojot. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūta pasniedzējs Tālivaldis Sēja atzīst: „Kurss „Audio/Video apstrāde un sagatavošana iekļaušanai mācību vidē” man liekas interesants un nepieciešams tādēļ, ka jau 3 gadus praktiskajās nodarbībās izmantoju audio un video ierakstus, kā arī veicu audio un video ierakstus nodarbību laikā, kurus kopīgi ar studentiem analizējam. Ļoti svarīgi liekas uzzināt vairāk tieši par metodiskajām niansēm.”

„Vienmuļas lekcijas studentos interesi nerada. Esmu centusies mācību materiāla apguvi dažādot ar dažādu grupu darbu, uzdevumu, krustvārdu mīklu palīdzību, lomu spēlēm problēmu situāciju risināšanā. Tāpēc kursi „Izglītojošo spēļu metodikas izmantošana apmācības procesā” un „Iekšējās/ārējās reprezentācijas efektīvu multimediju izstrādei” saskatu par sev īpaši noderīgiem,” raksta LLU Tehniskās fakultātes prodekāne un lektore Izglītības un mājsaimniecības institūtā Zane Beitere.

Diāna Laiveniece: „Esmu Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Latviešu valodas katedras docente; mani docējamie priekšmeti ir latviešu valodas mācību metodika, lingvodidaktika, latviešu valodas morfoloģija, komunikācijas teorija, valodas kultūra, praktiskā latviešu valoda u.c. Daļu no šiem studiju priekšmetiem jau otro gadu organizēju, apvienojot pilna laika studiju formu un e-studijas. Īpaši noderīga šī apvienotā darba forma izrādījās mana akadēmiskā atvaļinājuma laikā š. g. februārī un martā, kad studentu darbs netika pārtraukts pasniedzēja prombūtnes dēļ.”

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras pasniedzējs Aleksejs Zorins savu izvēli pamato: „Studiju kurss „Mobilo un bezvadu iekārtu izmantošana studiju procesā” šķiet interesants pats par sevi, un jebkurā gadījumā tas noderēs e-studiju kursu apgūšanā, jo ļauj saīsināt komunikācijas laiku starp pasniedzēju un studentiem, kā arī vieglāk ir iegūt atgriezenisko saikni. Pašiem studentiem tas arī būs interesanti, kas arī veicinās studiju kursu apguvi. Gribētos arī uzzināt par attīstības tendencēm mobilo un bezvadu iekārtu izmantošanā.”

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūta pasniedzējs Jans Jeļinskis savā mājas darbā raksta: „Grasos visu laiku pamazām savu kursu papildināt ar multimediju materiāliem, un jautājumi, kas skar tēmu, kā izveidot efektīvus multimediju studiju materiālus man ir ļoti saistoši. Kā efektīvi izmantot uztveres kanālus – …šie arī ir jautājumi, par kuriem daudz esmu domājis un šo jautājumu izskatīšana šī kursa ietvaros man liekas ļoti interesanta.”

Tā kā projekts tiek īstenots starpaugstskolu līmenī, tad arī kursu pasniedzēji ir ne tikai no RTU, bet gan arī no Vidzemes augstskolas, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas. Pirms gada - projekta izstrādes laikā - Tālmācības studiju centra ekspertu piedāvāto kursu programmu bija pieteikušies apgūt 48 augstskolu mācībspēki: no Liepājas - 5, no Ventspils – 2, no Valmieras – 3, no Sociālās integrācijas centra – 5, no Jelgavas – 12, no Rēzeknes – 7, no RTU – 14. Nevienam nav noslēpums, ka gada laikā daudz kas mainās - mainījās arī mācīties gribētāju saraksti, taču partneraugstskolas neatteicās no atvēlēto vietu skaita, bet gan ļoti operatīvi iesniedza precizētus sarakstus un aktīvi iesaistījās projektā. Šobrīd, kaut arī pirmie kursi jau ir sākušies, vēl ir iespēja pieteikties 4 mācībspēkiem no RTU un 3 no Rēzeknes Augstskolas, kas vēlētos savus studiju priekšmetus papildināt ar jaunāko tehnoloģiju sniegtajām iespējām. Precīzāku informāciju par kursu norisi un saturu var iegūt pa tālruni 7089125 vai arī e-pastu marite@etf.rtu.lv.

Domāju, ka ikviens būs gandarīts jau šogad decembrī projekta noslēguma seminārā dalīties pieredzē par iegūto zināšanu pielietojumu praksē. Lai profesionāļiem veiksmīga sadarbība!

projekta vadītāja Mārīte Treijere
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv