Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
08.09.2008
Augstskolu studentu speciālā militātā apmācība

Augstskolu studentu speciālā militātā apmācība

Kā uzsākt apmācību?

Studentu militārā apmācība ir brīvprātīga. To ir tiesīgs apgūt jebkurš akreditētas Latvijas augstskolas students vai studente, kurš:

 • Ir Latvijas Republikas pilsonis(-e);
 • Nav krimināli sodīts(-ta) par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem;
 • Atbilst NBS noteiktajām veselības stāvokļa prasībām.

Lai sāktu militārās apmācības, studenti iestājās Zemessardzē, un viņiem tiek veikta obligātā veselības pārbaude. Pirms lauka mācībām viņi saņem nepieciešamās vakcīnas, bet lauka mācību un vasaras nometņu laikā tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem, saņem medicīnisko aprūpi un tiek nodrošināti ar ekipējumu.

Militārās mācības notiek šādās programmās:

 • kareivja kurss (viena gada programma, organizē NBS Instruktoru skola);
 • jaunākā instruktora kurss (viena gada programma, organizē NBS Instruktoru skola)
 • komandējošā sastāva virsnieka pamatkurss (divu gadu programma, organizē Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija)
 • virsnieka speciālista (ārsta) pamatkurss (pusgada programma, organizē Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija)

Kareivja kurss

Kareivja kursā studenti apgūst NBS noteikto kareivja pamatapmācības programmu, tai skaitā:

 • Individuālās lauka kaujas iemaņas;
 • Militāros reglamentus;
 • Ierindas mācību;
 • Ieroču mācību;
 • Militāro topogrāfiju;
 • Izdzīvošanas un citas kareivim nepieciešamās iemaņas.

Sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studenti saņem NBS Instruktoru skolas sertifikātu par kareivja kvalifikācijas iegūšanu un var turpināt militāro apmācību jaunākā instruktora kursā.

Jaunākā instruktora kurss

Jaunākā instruktora kursā studenti apgūst NBS noteikto jaunākā instruktora apmācību programmu, tai skaitā:

 • Komandiera un vadītāja iemaņas;
 • Kaujas procedūras;
 • Apmācību plānošanu, sagatavošanu un vadīšanu;
 • Aizsardzību no masveida iznīcināšanas ieročiem;
 • Taktika.

Pēc sekmīga jaunākā instruktora kursa programmas apgūšanas studenti saņem NBS Instruktoru skolas sertifikātu par jaunākā instruktora kvalifikācijas iegūšanu.

Teorētiskās nodarbības kareivja un jaunākā instruktora kursiem notiek vienu vai divas reizes nedēļā pēc lekcijām augstskolā (pa divām akadēmiskajām stundām), bet praktiskās – reizi mēnesī sestdienā un svētdienā.
Kursus noslēdz trīs nedēļu ilga lauka nometne vasaras brīvlaikā.

Studentu militārā apmācība – tā ir vairāk nekā studijas...
Ja esi ieinteresēts, nāc uz mācību nodaļas rīkotajām tikšanās reizēm Rēzeknes augstskolā, Ekonomikas fakultātes telpās, Atbrīvošanas alejā 90,

Lielajā zālē:
10.09.2008 plkst. 18:00
17.09.2008 plkst. 18:00
24.09.2008 plkst. 18:00

Papildus informācija
4. Studentu mācību nodaļa
Dzintaru ielā 7, Rēzekne.
Tālrunis: 29376121
smn.rezekne@mil.lv
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv