Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
15.04.2004
Konkurss

Konkurssuz asistentu vietām:

 • Vides aizsardzībā - 1 vieta

uz lektoru vietām:

 • Teorētiskajā mehānikā, materiālu pretestībā – 1 vieta
 • Datorzinātnē - 2 vietas
 • Valodniecībā (mūsdienu latviešu valoda, valodas kultūras pamati, vēsturiskā gramatika - 1 vieta
 • Filosofijā (loģika, estētika, izglītības filosofija) - 1 vieta
 • Administratīvajās tiesībās - 1 vieta
 • Starptautiskajās publiskajās tiesībās - 1 vieta
 • Kriminālistikā - 1 vieta
 • Konstitucionālajās tiesībās - 1 vieta
 • Civiltiesībās - 1 vieta
 • Uzņēmējdarbības vadībā (audits un iekšējā revīzija) - 1 vieta
 • Statistikā - 1 vieta
 • Skolas pedagoģijā (vācu valodā) - 3 vietas
 • Skolas pedagoģijā (angļu valodā) - 1 vieta
 • Sociālajā pedagoģijā - 1 vieta
 • Sporta pedagoģijā - 1 vieta

uz docentu vietām:

 • Datorzinātnē - 1 vieta
 • Vispārīgā ekoloģijā - 1 vieta
 • Bioķīmijā - 1 vieta
 • Vides aizsardzībā - 1 vieta
 • Filosofijā - 1 vieta
 • Uzņēmējdarbības vadībā - 1 vieta
 • Statistikā - 1 vieta
 • Uzņēmējdarbības vadība (ekskursiju vadīšanas metodika) - 1 vieta
 • Skolas pedagoģijā (matemātikas metodikās) - 1 vieta
 • Speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā - 1 vieta

uz asociēto profesoru vietām

 • Finansēs un kredītā - 1 vieta
 • Tiesību teorija un vēsturē - 1 vieta
 • Civiltiesībās - 1 vieta
 • Datorzinātnē - 1 vieta

Konkursa pretendentiem līdz 30.04.2004 . jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • izglītības dokumenta noraksts;
 • zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti;
 • dzīves un darba gājums;
 • publicēto darbu saraksts;
 • pēdējo 6 gadu darba stāžu apliecinoši dokumenti.

Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Personāldaļā, Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne LV-4600. Uzziņas pa tālruni 4623219”.
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv