Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
02.12.2008
Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz amatu

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz amatu

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vakanto vadošā pētnieka amatu:

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes Latgales tautsaimniecības pētījumu institūtā:

  • vadošais pētnieks - 1 vieta.

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no publicēšanas datuma jāiesniedz šādi dokumenti:

  • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • izglītības dokumenta apstiprināta kopija;
  • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
  • dzīves un darba gājums (CV) ar precīzu informāciju par personāla darba stāžu un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem;
  • zinātnisko publikāciju saraksts par pēdējiem 6 gadiem;
  • citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).

Dokumentus iesniegt:

Rēzeknes Augstskolas Kancelejā, Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinets, Rēzeknē, LV-4600,
uzziņas pa tālruņiem 6 4628076; 6 4623219.
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv