Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
24.04.2009
„Eiropas Savienības mūžizglītības programmas ERASMUS sektorālās programmas valorizācija”

„Eiropas Savienības mūžizglītības programmas ERASMUS sektorālās programmas valorizācija”
Seminārā piedalījās dažādu Latvijas augstākos izglītības iestāžu ERASMUS koordinatori, studenti un pasniedzēji. Pārstāvji no Rīgas Tehniskās universitātes, Vidzemes Augstskolas, Latvijas Kultūras akadēmijas, Rīgas Juridiskās augstskolas, Jēkabpils agrobiznesa koledžas, Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes, iepazinās ar RA pieredzi ERASMUS apmaiņas programmas realizēšanu, ieguvumiem un problēmām.
Atklājot tikšanos RA rektors, profesors Leonārs Svarinskis norādīja, ka RA studentu, docētāju un darbinieku mobilitāte ir ļoti svarīgs faktors augstskolas darbībā. „Pateicoties Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļas aktivitātēm RA ir noslēgti vairāk nekā 80 sadarbības līgumi ar 24 dažādu valstu izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Tas paver iespējas studentiem doties studēt, iziet praksi ārvalstīs, apmeklēt valodu kursus ERASMUS programmas ietvaros. Tādējādi palielinot studenta valodu zināšanas un pieredzi, vispārējo izglītības līmeni, kā arī konkurētspēju darba tirgū. Rēzeknes Augstskola arī aktīvi piedalās ERASMUS docētāju un personāla mobilitātes programmās. Tādējādi mūsu darbinieki var paplašināt zināšanu loku un arī iegūt sadarbības partnerus projektiem,” uzsvēra rektors.
Akadēmisko programmu aģentūras Informatīvās sadarbības programmu un tīklu nodaļas vadītāja Inta Asare klātesošo uzmanību pievērsa aspektam, kurš saistīts ar valorizācijas procesu. „Mobilitāte nebeidzas tad, kad students vai pasniedzējs ir atgriezies no kādas valsts. Galvenais programmas mērķis ir izplatīt informāciju, nodot to tālāk citiem, izmantot iegūtās zināšanas, valodas iemaņas praksē. Tādējādi uzlabojot izglītības un mācību kvalitāti,” norādīja I.Asare. Pasākuma laikā Rēzeknes Augstskolas pārstāvji sniedza ieskatu par tām aktivitātēm, kuras augstskolā norisinājušās pateicoties ERASMUS apmaiņas programmai, apliecinot, ka aktīvā mobilitāte nesusi pozitīvus rezultātus. RA izveidotas divas jaunas studiju programmas – bakalaura studiju programma „Mehatronika” un doktora studiju programma „Pedagoģija”. To izstrādes pamatā programmu direktori izmantojuši gūto pieredzi, sadarbības partneru konsultācijas Vācijā, Somijā un citās valstīs.
Rēzeknes Augstskolas studenti stāstot par saviem iespaidiem prakšu un studiju laikā ārzemēs uzsvēra, ka ieguvuši lieliskas zināšanas savā nozarē, papildinājuši svešvalodu prasmes, kā arī ieguvuši informāciju par dažādu valstu kultūru, tradīcijām.
Tikšanās laikā Latvijas augstskolu pārstāvji norādīja uz ERASMUS programmas plusiem, kā arī apsprieda problēmjautājumus un diskutēja par iespējamajiem risinājumiem, tikās ar RA vieslektoriem no Francijas, Beļģijas, Čehijas, Polijas, Lietuvas un Lielbritānijas.
Jāpiebilst, ka ikvienam Rēzeknes Augstskolas studentam, kurš ir sekmīgs un pārvalda svešvalodu ir iespējas doties studēt un iziet praksi ārvalstīs ERASMUS programmas ietvaros.

For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv