Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
12.10.2009
Akreditācijas komisija pozitīvi novērtē studiju programmu „Interjera dizains”

Akreditācijas komisija pozitīvi novērtē studiju programmu „Interjera dizains”
5. un 6. oktobrī Rēzeknes Augstskolas (RA) Pedagoģijas fakultātē strādāja akreditācijas komisijas eksperti: prof. Atis Kampars (Latvijas Kultūras Akadēmija, prorektors akadēmiskajā darbā), asoc. prof. Jānis Murovskis (Latvijas Mākslas akadēmija), prof. Andrejs Legzdiņš (University College of Arts, Crafts and Design), kuri vērtēja profesionālā bakalaura studiju programmu „Interjera dizains”.
Eksperti tikās ar studiju programmas direktori mg.paed. lektori Diānu Apeli, administrācijas pārstāvjiem, programmā strādājošajiem docētājiem, studentiem, darba devējiem. Divu dienu laikā tika aplūkotas studijām piemērotās telpas, darbnīcas, bibliotēkas, izvērtēts studiju programmas saturs, apmeklētas potenciālās studējošo prakses vietas.
Akreditācijas komisija ļoti pozitīvi novērtēja studiju programmas pilnveidi, atzīstot, ka gada laikā kopš programma sākusi darboties, tā būtiski uzlabojusies.
Īpaši tika akcentēta profesionāļu piesaiste programmas realizēšanā, kā arī atzinīgi uzteiktas studentiem pieejamās praktisko priekšmetu darbnīcas, pozitīvi novērtēta programmas docētāju, studentu un darba devēju sadarbība, īpaši uzsverot biznesa inkubatoru lomu programmas attīstībā.
Kā ieteikums minēts interjera dizaineru piesaiste diplomprojektu izstrādē, menedžmenta kursu attīstība, profesionālā maģistra programmas izstrāde dizainā, uzsvērta amatniecības loma un vizuālās pieredzes apmaiņas nozīme dizaina apguvē.
Akreditācijas komisijas lēmums – ieteikt akreditēt studiju programmu uz maksimālo termiņu 6 gadiem.
Jāpiebilst, ka šobrīd šajā programmā studē 31 students, studiju ilgums pilna laika studijās ir 4 gadi, nepilna laika studijās - 4,5 gadi.
Programmas absolventi var studēt maģistrantūras augstākās izglītības programmās, strādāt par dizaineriem - ir kompetenti plānot un īstenot pamatoti funkcionālas un augstvērtīgas estētiskas telpiskās vides izveidi, izpildīt pasūtījumus interjera projektēšanā un iekārtošanā, projektu izpildes organizēšanā un autoruzraudzībā, ir konkurētspējīgi Latvijas un Es valstu darba tirgū, var sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, datordizaineriem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos, kā arī dibināt savus uzņēmumus.
RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv