Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
24.12.2009
ZAĻĀ GAISMA REĢIONĀLISTIKAS UN STARPNOZARU PĒTĪJUMIEM

ZAĻĀ GAISMA REĢIONĀLISTIKAS UN STARPNOZARU PĒTĪJUMIEM

Šī gada 1. decembrī Rēzeknes Augstskola parakstīja vienošanos (Nr. 2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071) ar Valsts Izglītības Attīstības aģentūru par ESF projekta „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” realizēšanu. Tā pamatmērķis ir papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot RA jaunu zinātnisko grupu, kas, izstrādājot integrētu starpnozaru pētījumu par Latgales teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskajiem un sociālekonomiskajiem aspektiem, sekmēs Latgales reģiona teritoriālā potenciāla izmantošanu reģiona konkurētspējas paaugstināšanā.

Projekta ietvaros Rēzeknes Augstskolā ir nodrošinātas 22 darba vietas un 3 jaunajiem zinātniekiem darba iespējas tiek saglabātas arī pēc projekta īstenošanas. Projektā ir iesaistīti 8 jaunie zinātnieki, 4 doktoranti, 6 maģistri un 2 maģistranti. Zinātniskajā darbā un projekta vadības komandā ir iesaistīti ārvalstu, jaunie un topošie zinātnieki, kā arī RA Latgales tautsaimniecības pētījumu institūta un RA Reģionālistikas institūta zinātniskais personāls, tādējādi sekmējot augstskolas zinātniskās darbības kapacitāti un atpazīstamību.

Projekta rezultātā tiks izveidota Baltijas reģionā pirmā lingvoteritoriālā vārdnīca, veikta Latgales reģiona pilsētu lingvistiskās ainavas datu salīdzināšana ar citām Baltijas valstu pilsētām, izstrādāts Latgales reģiona tautsaimniecības un pilsētu pievilcības izvērtējums, kā arī sagatavoti priekšlikumi pašvaldību un tautsaimniecības speciālistu darba efektivitātes paaugstināšanai.

Jāpiebilst, ka projekts ir izturējis ļoti sīvu konkurenci. No 154 iesniegtajiem projektiem atbalstu ir saņēmuši 35 projekti. RA iesniegtais projekts ir viens no diviem valstī apstiprinātajiem projektiem, kas ir saistīti ar humanitārajām zinātnēm.For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv