Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
15.02.2010
Rēzeknes Augstskolā viesojas pārstāvji no Lietuvas

Rēzeknes Augstskolā viesojas pārstāvji no Lietuvas
No 8. februāra Rēzeknes Augstskolā (RA) LLP/ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros viesojas pārstāves no Kauņas kolēģijas. Angele Gurkliene un Janina Morkūniene Rēzeknē uzturēsies līdz 14. februārim.
9. un 10. februārī noritēja tikšanās ar RA studiju prorektori asoc.prof. Angeliku Juško-Štekeli un Studiju daļas vadītāju Alvīni Kaziniku. Tās laikā tika pārrunāti jautājumi par studiju procesa organizēšanu abās augstākās izglītības iestādēs, diskutēts par aktualitātēm augstākās izglītības sistēmā. RA Studiju daļas pārstāvji norāda, ka tā ir lieliska iespēja apmainīties ar pieredzi un izzināt, kādā veidā studiju process tiek organizēt kaimiņvalstī.
Kauņas kolēģijas prodekāne Janina Morkūniene vizītes pirmajās dienās tikās ar RA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” direktori Diānu Apeli un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Vides dizains” direktoru asoc.prof. Vladislavu Pauru. Sarunu rezultātā tika noslēgta papildus vienošanas, kas paredz abu augstskolu ciešāku sadarbību dizaina studiju programmas īstenošanas gaitā. Iecerēts, ka RA mācībspēki dosies pieredzes apmaiņā, savukārt studentiem būs iespējas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros studēt Kauņas kolēģijā.
Vizītes laikā kaimiņvalsts pārstāvēm bija iespēja iepazīt arī studiju procesu RA Inženieru fakultātē. Par sasniegto un iecerēto inženierzinātņu jomā stāstīja fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka un prof. Gotfrīds Noviks.
Jāpiebilst, ka Rēzeknes Augstskola cieši sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm Lietuvā.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļaFor applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv