Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
27.04.2010
No zinātnes līdz sportam, no sporta līdz dejām jeb „Inženieru dienas 2010” Rēzeknes Augstskolā

No zinātnes līdz sportam, no sporta līdz dejām jeb „Inženieru dienas 2010”  Rēzeknes Augstskolā


Katru gadu Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte rīko savas fakultātes pasākumu - „Inženieru dienas”.

Šogad, 22.aprīlī RA Inženieru fakultātes Studentu valde sadarbībā ar mācībspēkiem organizēja „Inženieru dienas 2010”, kuras ietvaros notika 14.starptautiskā studentu  zinātniski praktiskā konference „Cilvēks .Vide. Tehnoloģijas.” Konferencē piedalījās jaunie zinātnieki no Rēzeknes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes. Inženieru fakultātes rīkoto konferenci atklāja RA Zinātņu prorektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks. „Ir liels gandarījums, ka savus zinātniskos pētījumus prezentēs Latvijas lielāko augstskolu pārstāvji. Katra zinātniskā konference ir nozīmīgs atskaites punkts, kā arī lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, ” norādīja E.Teirumnieks.

Šogad tika pieteiktas novatoras un aktuālas tēmas no dažādiem zinātnes virzieniem – vides un klimata tehnoloģijas, bebru ietekmes uz ekosistēmām, ģeoloģiskie pētījumi, inovācijas informācijas tehnoloģijā, elektroniskās komercijas jaunumi, robotu attīstības iespējas. Visi zinātniskie pētījumi tika vērtēti un šo darbu veica gan RA Inženieru fakultātes mācībspēki, bakalaura un maģistra studiju programmu studenti. Labāko pētniecisko darbu autori tika apbalvoti ar vērtīgām grāmatām. Jāatzīmē, ka konferencē pieteikto darbu zinātniskais līmenis, salīdzinot ar iepriekšējo konferenču referātiem, ir audzis. Viens no darbu kvalitātes veicinošajiem faktoriem ir ESF mērķstipendijas maģistrantiem un doktorantiem Atzinības vārdi par konferences organizācijas līmeni izskanēja no daudziem konferences dalībniekiem. Kā novēlējums konferences organizētājiem tika izteikta nepieciešamība turpināt iesākto konferences tradīciju, jo tā attīstīta sadarbību starp dažādu augstskolu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem zinātniskajā laukā..

Pēc sekmīgi prezentētiem pētījumiem, jaunie zinātnieki, fakultātes pasniedzēji, darbinieki piedalījās Sporta svētkos. Savas sportiskās prasmes varēja demonstrēt gan individuālajās, gan komandu sacensībās.

Individuālajās sacensībās tika piedāvātas šādas aktivitātes: balonu mešana pāros, riepas mešana, pupiņu spļaušana, klaviatūras mešana, kartupeļu mizošana un basketbola soda metieni. Komandu stafetēs piedalījās divas komandas, kuras sacentās netradicionālajos sporta veidos: skriešanā ar pleznām un florbola bumbiņas bīdīšanā, gan lēcienos ar maisu,  virves vilkšanā. Komandu sacensībās, kā spēcīgākā izrādījās komanda „Saki, ko gribi!".

Komandu un individuālo sacensību uzvarētājiem RA Inženieru fakultātes Studentu valde bija sarūpējusi balvas: gan nopietnas, gan ar humoristisku pieskaņu, gan sadzīvē noderīgas.

Sportiskā pasākuma aktīvistu apbalvošana notika „Inženieru dienu” noslēdzošajā daļā - muzikālajā pasākumā.

Jāteic, ka Inženieru fakultātes pasākums kļuvis par neatņemamu Rēzeknes Augstskolas tradīciju. Tas apvieno gan zinātniskās, gan sportiskās aktivitātes un sekmē Inženieru fakultātes pārstāvju savstarpējo komunikāciju. 

 

Konference līdzorganizēta RA Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts projekta „Vides tehnoloģiju pārneses Rēzeknes Augstskola-komercsabiedrības” Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010 vienošanās par projekta īstenošanu Nr. L-TPK-08-0006 ietvaros.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

*Sporta svētki*For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv