Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
07.07.2010
RA studenti piedalās lieliskā un „ģeogrāfiskā” ekspedīcijā

RA studenti piedalās lieliskā un „ģeogrāfiskā” ekspedīcijā

Laika posmā no 19. līdz 22. jūnijam norisinājās Rēzeknes Augstskolas (RA) studiju programmas „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentu prakses ekspedīcija pa Latgales upēm un ezeriem.

Tajā divās grupās piedalījās 12 pirmā kursa studenti. Studentiem līdzi devās arī RA mācībspēki - Ivars Matisovs un Vladislavs Malahovskis, ārējo sakaru koordinators Ingars Gusāns.

            Rēzeknes Augstskola nodrošināja ekspedīcijas dalībniekus ar laivām, teltīm, guļammaisiem, paklājiņiem, mērījumu aparatūru. Ekspedīcijas nolūks bija:

  • veikt ūdens paraugu fizikālās, ķīmiskās un organoleptiskās analīzes;
  • veikt augsnes pētījumus lauka apstākļos, kā arī ievākt augsnes paraugus to tālākai analīzei laboratorijas apstākļos;
  • apgūt zinātniskās aparatūras un mērierīču lietošanas prasmes un analīžu veikšanas metodiku;
  • veikt ūdenstilpju morfometriskos mērījumus, nosakot ezeru un upju dziļumu;
  • ekspedīcijas norisi un apkārtējās vides novērojumus detalizēti atspoguļot novērojumu žurnālā;
  • iemācīties dzīvot ciešā saskarē ar dabu;
  • apgūt airēšanas tehniku, iemācīties vadīt laivu un pārvietoties dažkārt arī ekstremālos apstākļos, pilnībā veicot paredzēto maršrutu;
  • apgūt prasmi strādāt grupā.

Kopumā prakses ekspedīcija laikā tika apskatīti un izpētīti Drīdža, Ota, Ārdavas, Sīvera, Lejas, Cārmaņa, Zosnas un Sakovas ezeri, kā arī Dubnas upe.

Ekspedīcija tika uzsākts Krāslavas novada Skaistas pagastā. Pirms laivas tika ielaistas Drīdža nemierīgajos krastos, tika nolasīta instrukcija un drošības noteikumi. Pirmajā dienas daļā negāja viegli, jo starp studentiem bija arī tādi, kuru airus rokās turēja pirmo reizi vai arī bija apveltīti tikai ar nelielu airēšanas pieredzi.

Pirmās ekspedīcijas pusdienas noritēja steigā un slēpjoties no lietus zem koku zariem. Pirmā telšu vieta bija Sīvera krastos Brāslavā, tur tika iekurts ugunskurs, lai varētu pagatavot vakariņas un izžāvēt lietū samirkušās drēbes.

 Otrā ekspedīcijas diena iesākās ar nelielu sauli un prasmīgāku airēšanos pa mierīgajiem ezeru ūdeņiem, kā arī straujajām un upēm, kuras vietām bija šauras un seklas, bet vietām pilnas piedzīvojumu un azarta. Ja mierīgajos ezera ūdeņos Rēzeknes Augstskolas studenti varēja nesteidzīgi apskatīt apkārtni un našķoties ar līdzi paņemtajām uzkodām, tad upes gan sagādāja ne mazums piedzīvojumu un pārsteigumu. Studentiem un RA mācībspēkiem nācās lavierēt starp upes līkumiem, cenšoties nesadurties ar laivām un neaizskart zvejnieku izliktos tīklus, kā arī celt laivas pāri tiltiem un bebru nolauztajiem kokiem reizē cīnoties ar straumi. Kā jau tas reizēm gadās, tad arī šoreiz neiztikām bez starpgadījumiem, kura laikā kādas upes punktā (tur agrāk bija bijušas dzirnavas) lielā straume un upes gultnē esošie akmeņi apgāza ekspedīcijas dalībnieku laivas. Šī negadījuma sekas bija sabrāzta kāja, izmirkušas maršruta kartes un līdzi paņemtās mantas. Turpmākā ekspedīcijas gaita norisinājās bez starpgadījumiem.

            Pirmdien, 21. jūnija rītā, saulei pieņemoties spēkā, pirmā grupa nojauca teltis un sakopa izmantoto teritoriju, kā arī devās pretī otrās ekspedīcijas grupas dalībniekiem uz Sakovas pieturu.  

            Otrajai grupai maršruts bija vairāk pa upēm nekā ezeriem un notika bez starpgadījumiem. Visa maršruta garumā regulāri tika veiktas ūdens paraugu fizikāli ķīmiskās analīzes - tika noteikts amonija, dzelzs, flora, fosfātu, hlora, peroksīdu, nitrātu un nitrītu daudzums ūdenī. Tāpat tika arī mērīta ūdens temperatūra, noteikta ūdens cietība, pH līmenis un ūdens elektrovadītspēja. Rudenī iegūtie dati un paraugi tiks izanalizēti un salīdzināti ar iepriekšējo gadu datiem.

            Daudzviet tika mērīta arī augsnes temperatūra, noteikts tās minerālais sastāvs un trūdvielu daudzums, bet ievāktie augsnes paraugi Pēc ekspedīcijas augsnes paraugi tiks analizēti Rēzeknes Augstskolas Lietišķās ekoloģijas un dabas resursu laboratorijā, kur noteiks tās minerālo sastāvu un trūdvielu daudzumu.

Ekspedīcijas gaitā varēja apskatīt un pavērot arī cilvēka darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un ainavu, kā arī novērtēt antropogēno procesu norises pozitīvos un negatīvos aspektus.

            Noslēgumā par „ģeogrāfu” ekspedīciju var sacīt, ka tā bija veiksmīga, izdevusies un ļoti interesanta. Studiju programmas „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studenti secināja, ka prakses ekspedīcija iemāca ne tikai izdzīvot, bet arī rast prieku vienkāršībā, sīkumos un eksistencē. Studenti ir pateicīgi, ka RA piedāvāja šādu iespēju padarīt mācību procesu interesantāku un daudzpusīgāku.

Diāna Miščenko, RA 1.kursa studente

For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv