Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
09.08.2010
VIAA jaunumi

VIAA jaunumi

Grundtvig programma

Notiks /Grundtvig/ uzraudzības seminārs ar labās prakses piemēriem

jauno /Grundtvig/ partnerību kontaktpersonām un koordinatoriem.

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļā: Mūžizglītības programma

„Grundtvig” Jaunumi

http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_jaunumi/?text_id=3611

 

Iespēja pieteikties dalībai /Grundtvig/ darbnīcās.

VIAA mājas lapā publicēts jaunākais /Grundtvig /darbnīcu katalogs.

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļā: Mūžizglītības programma  

„Grundtvig” Jaunumi

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_jaunumi/?text_id=3598

 

Comenius programma

Notiks /Comenius Regio/ partnerības projektu uzsākšanas seminārs

/Comenius Regio/ partnerību kontaktpersonām un koordinatoriem.

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļā: Mūžizglītības programma

„Comenius” Jaunumi

http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?text_id=3605

 

Notiks /Comenius/ skolu partnerības projektu uzsākšanas vadības seminārs

jauno /Comenius/ partnerību kontaktpersonām un koordinatoriem.

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļā: Mūžizglītības programma

„Comenius” Jaunumi

http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?text_id=3608

 

Notiks/ Comenius/ asistentu uzņemošo skolu kontaktpersonu seminārs.

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļā: Mūžizglītības programma

„Comenius” Jaunumi

http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?text_id=3617

 

Notiks pirms-aizbraukšanas apmācība /Comenius/ skolēnu individuālajā

mobilitātē iesaistītajiem skolēniem un kontaktskolotājiem.

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļā: Mūžizglītības programma

„Comenius” Jaunumi

http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?text_id=3614

 

Mācību braucieni

VIAA aicina piedalīties informatīvajā seminārā par mācību braucieniem.

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļā: Mūžizglītības programma

„Mācību braucieni” Jaunumi

http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/macibu_braucieni/macibu_braucienu_jaunumi/?text_id=3620

 

VIAA paziņo par pieteikšanās otro kārtu Eiropas Savienības Mūžizglītības

programmas Caurviju apakšprogrammas mācību braucieniem.

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļā: Mūžizglītības programma

„Mācību braucieni” Jaunumi

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/macibu_braucieni/macibu_braucienu_konkursi/izsludinatie_konkursi/?text_id=3463

 

Konference pedagogiem

Pamatskolas un vidusskolas skolotājus aicina pieteikties dalībai 9.

Āzijas – Eiropas klašu tīklojuma konferencē Indijā.

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas jaunumos.

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?text_id=3601

 

Nordplus

Noslēdzies konkurss projektu pieteikumiem /Nordplus/ Ietvarprogrammas

apakšprogrammās.

 

Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļā: Starpvalstu sadarbība  

„Nordplus”  Jaunumi

http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/?text_id=3599
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv