Latviski
Search

Sitemap
Current events -
23.04.2010
Eiropas sociālā fonda (ESF) projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

Eiropas sociālā fonda (ESF) projekts  „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

Jau otro mēnesi no 2010.gada 1.marta Rēzeknes Augstskolā Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma Nr.2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101, ietvaros četru Rēzeknes vispārizglītojošo skolu jauniešiem ir iespējams apmeklēt astoņas mācību darbnīcas darba un sadzīves prasmju pilnveidei. Projekta realizācijas I posmā iesaistījušies 128 skolu jaunieši.

Vislielāko interesi jauniešu vidū izraisīja mācību darbnīcas „Mācos veidot personīgo tēlu”, „Mācos uzņēmību, uzdrīkstēšanos un datorprsames” un „Mācos dārza dizainu”.  Pēc divu mēnešu cītīga darba jau redzami rezultāti – izdīguši puķu dēsti darbnīcā „Mācos dārza dizainu”, „Mācos filcēšanu” darbnīcas dalībnieki izgatavojuši prezentācijas materiālus Rēzeknes Augstskolas Informācijas dienas pasākumam, „Mācos gatavot rotaļlietas kokapstrādē” zēni izgatavojuši rāmjus, lai darbnīcas „Mācos auduma apdruku un apgleznošanu” meitenes radītu skaistas tekstildarbu kompozīcijas.

Paralēli aktivitātēm mācību darbnīcās pedagoģiskā atbalsta personāls realizē sociālo prasmju pilnveides programmu, organizējot grupu treniņus un individuālās konsultācijas gan projektā iesaistītajiem jauniešiem, gan viņu vecākiem, kā arī organizē un vada seminārus skolotājiem.

Jauniešu darba rezultāti būs redzami kopīgā izstādē, kas tiek plānota jūnija mēnesī.

 
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv