Latviski
Search

Sitemap
Current events -
10.03.2004
Studiju programma "Sociālo zinātņu un geogrāfijas skolotājs"

Studiju programma "Sociālo zinātņu un geogrāfijas skolotājs"

Sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos pamatskolas posmā pieaug tendence, ka viens skolotājs māca vairākus mācību priekšmetus. Rēzeknes Augstskola piedāvā studiju programmu, kurā apvienotas divas aktuālas un pieprasītas skolotāju kvalifikācijas.

 

Iegūstamā kvalifikācija: sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotājs pamatskolā
Prasības uzsākot studijas: vidējā vai vidējā speciālā izglītība
Studiju laiks: 4 gadi pilna laika un 4,5 gadi nepilna laika studijās
Programmas apjoms: 160 KP

Izglītības saturs un programmas daļu apjomi.

Obligātā - A daļa - pedagoģijas zinātnes teorētiskie kursi 79 KP apjomā. A daļā ietverti pedagoģijas, didaktikas, psiholoģijas zinātņu nozaru, izglītības filozofijas, skolvadības, audzināšanas teorijas studiju kursi, kā arī studiju darbi un pedagoģiskās prakses.

Obligātās izvēles - B daļa - profesionālās specializācijas kursi 71 KP apjomā- ētiskā, pilsoniskā, ekonomiskā, veselības izglītības, ģeogrāfijas, dabas zinātņu nozaru un mācīšanas metodiku kursi.

Izvēles kursi- C daļa - kursi skolotāja personības kompetences padziļināšanai.

Programmas direktors - mg. paed. Vladislavs Malahovskis

Plašāka informācija RA vēstures un filosofijas katedrā - Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē.
Tālr.: 46 22681
E-pasts: vestkat@tvnet.lv
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv