Latviski
Search

Sitemap
Current events -
14.06.2005
5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi.”

5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi.”

Konferencē tiks aprobēti un izanalizēti jauno pētījumu rezultāti vairākos jautājumos: vides aizsardzības un dabas bagātību racionālas un pilnvērtīgas izmantošanas jomā, informāciju tehnoloģiju un videi draudzīgu rūpniecības un lauksaimniecības tehnoloģiju sfērā. Konference tiek organizēta sadarbībā ar starptautisko projektu ”Watersketch”. Zīmīgi, ka šī konference notiek gadā, kurā Apvienoto Nāciju Organizācija atklāj cilvēces ilgtspējīgās attīstības principu īstenošanas desmitgadi pasaulē. Tāpēc konferences tematikā šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, saistītiem ar cilvēces attīstībai labvēlīgās apkārtējās vides veidošanu, tās bagātību saglabāšanu nākošām paaudzēm.

Konferences ietvaros tiks skatīts plašs jautājumu loks:

  • Kā saskaņot cilvēku pieaugošās prasības sava dzīves līmeņa paaugstināšanai ar dabas, apkārtējās vides saglabāšanu, ņemot vērā faktu, ka viss, ko izmanto cilvēks, tiek iegūts tikai no dabas?
  • Kā izvairīties no piesārņojumu veidošanās jebkuras cilvēka darbības rezultātā, kā šos piesārņojumus lietderīgi pārstrādāt un pārveidot produktā, kas kalpotu cilvēkiem vairākkārt?
  • Kā izveidot efektīvas apkārtējās vides kvalitātes novērtēšanas, kontroles sistēmas, kas sniegtu precīzu informāciju par gaisu, ko elpojam, par ūdeni, ko dzeram, par augsni, uz kuras audzējam augus?
  • Kā izveidot lauksaimniecības tehnoloģijas, kuras nekaitētu videi un dotu pilnvērtīgu un tīru produkciju mūsu uzturam?
  • Kā izglītot sabiedrību vides zinātnē, radīt priekšstatu par dabas attīstības likumsakarībām, kuras cilvēkam jāievēro savā darbībā?
  • Kādā veidā efektīvi izmantot mūsdienu jaudīgās informācijas tehnoloģijas cilvēka attīstības un vides saglabāšanas problēmu atrisināšanā?

Konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar konkrētiem vides un dabas aizsardzības un saglabāšanas praktiskajiem piemēriem, dodoties ekskursijās pa Rēzeknes rajonu.

Jāpiebilst, ka pirmā šāda veida konference notika 1997.gadā. Tajā piedalījās salīdzinoši neliels dalībnieku skaits, taču visi bija vienoti uzskatos – jāvelta uzmanība apkārtējās vides aizsardzībai, tāpēc arī radās iecere organizēt šādas konferences reizi divos gados. Katras konferences materiāli tiek publicēti krājumā un ir pieejami tiem, kas interesējas par vides aizsardzības jautājumiem. Ar tiem var iepazīties visi, kam rūp mūsu vides stāvoklis, kas vēlas iekļauties šo problēmu risināšanā. Katram tiek dota iespēja paaugstināt savas zināšanas šajā jomā, kļūt par speciālistiem vides inženierijā, studējot Rēzeknes Augstskolas profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmās vides aizsardzībā.
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv