Latviski
Search

Sitemap
Current events -
18.01.2007
Rēzeknes Augstskola īsteno ESF līdzfinansētu projektu studiju kvalitātes uzlabošanai

Rēzeknes Augstskola īsteno ESF līdzfinansētu projektu studiju kvalitātes uzlabošanai

Latgales reģiona attīstība rada aktuālu nepieciešamību uzlabot Latgales augstskolu studiju kvalitāti inženierzinātnēs. Šī mērķa ietvaros Rēzeknes Augstskola (RA) ir uzsākusi darbu pie datortehnikas aprīkojuma un matemātikas kursu mācību materiālu uzlabošanas un modernizācijas inženierzinātņu studiju programmās.

ESF projekta “Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA” (Līgums Nr. 2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0100/0160) mērķis ir izstrādāt detalizētus datortehnikas, programmatūras un mācību līdzekļu papildināšanas un modernizācijas plānus, veikt tehnikas iegādi, izstrādāt mācību līdzekļus un aprobēt iegādātos resursus un mācību materiālus Rēzeknes Augstskolas inženierzinātņu studiju programmās.

Rēzeknes Augstskolas inženierzinātņu studiju programmu matemātikas kursu mācību metodisko materiālu, programmatūras bibliotēkas un datortehnikas aprīkojuma uzlabošana un modernizācija uzlabos akadēmisko vidi Rēzeknes Augstskolā, paaugstinās akadēmiskā personāla kompetences, uzlabos atbilstošo studiju programmu kvalitāti, paaugstinās studējošo un absolventu izglītības līmeni un pastarpināti, ar akadēmiskā personāla mācību un zinātnisko darbu un augstskolu absolventu veiksmīgu darbību izvēlētajās inženierzinātņu profesijās Latgales organizācijās, veicinās Latgales reģionu attīstību.

Galvenie darbības virzieni projektā ir informācijas apkopošana un noformēšana, datortehnikas un programmatūras iegāde Rēzeknes Augstskolai, mācību līdzekļu izstrāde.

Projekta sagaidāmais rezultāts ir jauns datortehnikas aprīkojums, programmatūras bibliotēka un mācību līdzekļu kopums Rēzeknes Augstskolas vajadzībām.

Projekta mērķa grupa sastāv no Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla un studentiem.

Projekts tiek īstenots no 2006.gada novembra līdz 2008.gada jūlijam Rēzeknē.

Sagatavoja Antra Saukāne
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv